Deltaclima CoolWall

deltaclima CoolWallWeiss Klimatechnik GmbH oferuje poprzez deltaclima CoolWall narzędzie do klimatyzacji precyzyjnej, idealne rozwiązanie zwłaszcza dla serwerowni. Deltaclima CoolWall stanowi inteligentne rozwiązanie dla centrów komputerowych o wszystkich rozmiarach. Ten elastyczny, wydajny i energooszczędny system zalecany jest zarówno do budowy nowych instalacji jak również przy modernizacjach instalacji chłodniczych w pomieszczeniach o dużych wydatkach ciepła.
Deltaclima CoolWall charakteryzuje się większą wydajnością, mniejszym zużyciem energii, dużą elastycznością i mniejszym zapotrzebowaniem na miejsce, w porównaniu do szaf klimatyzacyjnych.

Cechy deltaclima CoolWall:
- bardzo wysoka wydajność chłodzenia
- małe zapotrzebowanie na energię
- bardzo duża elastyczność przy projektowaniu wnętrz
- bardzo korzystna skalowalność powierzchni
- niezwykle przyjazny dla inwestycji.
System ścian chłodzących Weiss Technik może być indywidualnie dostosowany do każdego pomieszczenia , mimo, że zalecany jest przede wszystkim dla dużych centrów przetwarzania danych o wydajności chłodniczej od 400 kW do 500 kW.


Innowacyjna konstrukcja

Zalet deltaclima Coolwall® należy doszukiwać się w konstrukcji produktu, bowiem układ chłodzenia działa podobnie jak klimatyzacja, jednak bez ograniczeń stawianych przez obudowę urządzenia. Z CoolWall można wykorzystać do chłodzenia powietrza w serwerowni całkowitą wysokość i szerokość pomieszczenia, zaś duża powierzchnia chłodząca w połączeniu z wydajnym przepływem powietrza wspomaganym przez  wentylatory, umożliwia niemalże podwójną wydajność chłodzenia w porównaniu z instalacjami chłodzenia precyzyjnego za pomocą szaf. Deltaclima Coolwall® składa się ze ścianki z wbudowanymi modułami chłodzącymi i filtrującymi powietrze. Zainstalowane za ścianką, w podłodze technicznej, specjalne energooszczędne wentylatory EC, gwarantują niezbędny przepływ powietrza. Chłodzenie może być optymalnie dostosowywane do potrzebnej mocy poprzez zwielokrotnienie  konstrukcji  ścianki modułowej z wymiennikami oraz dodanie odpowiedniej liczby wentylatorów. Ponadto, można użyć wody o wyższej temperaturze, z uwagi na dużą powierzchnię chłodzącą pozwalającą na wykorzystanie pośredniego chłodzenia swobodnego (” free cooling”) przy niższych temperaturach zewnętrznych.


Jak to działa?

Deltaclima CoolWall® funkcjonuje w ten sam sposób, co klimatyzacja w obudowie, czyli wymienniki ciepła służą do chłodzenia powietrza, zaś wentylatory do transportu powietrza. Jednak podczas gdy jednostka klimatyzatora może do chłodzenia wykorzystać dostępną wewnątrz urządzenia powierzchnię wymiennika, deltaclima CoolWall® wykorzystuje pełną wysokość i szerokość pomieszczenia komputerowego do chłodzenia w nim powietrza.

CoolWall

Ścianka deltaclima Coolwall® składa się modułów chłodzących i filtrujących powietrze. Za ścianką, w podłodze technicznej, zamontowane są wentylatory EC, które wymuszają przejście gorącego powietrza od szaf rackowych poprzez deltaclima Coolwall, i dalej przenoszenie ochłodzonego powietrza przez podwójną podłogę oraz jej powrót do strefy szaf serwerowych. Znaczna powierzchnia wymiany ciepła oznacza, że do chłodzenia można użyć wody o wyższej temperaturze, niż w podobnych instalacjach. Deltaclima CoolWall® można bez problemu zintegrować z istniejącą siecią zasilania zimnej wody.

 

Rozwiązanie odpowiednie do potrzeb

Zapotrzebowanie na moc chłodniczą, stawiane przez centra komputerowe, stale rośnie. Zwiększanie przepływu ilości danych oznacza, że serwerownie muszą stale poszerzać także możliwość chłodzenia powietrza. Kolejne modernizacje zazwyczaj prowadzą do wzrostu kosztów za energię, a często zwiększenie wymaganej wydajności chłodzenia nie jest już możliwe z uwagi na brak wolnej przestrzeni. Deltaclima CoolWall® stanowi inteligentne rozwiązanie dla sal komputerowych o wszystkich rozmiarach. Elastyczny, wydajny i energooszczędny system Weiss Technik jest zalecany zarówno do budowy nowych instalacji chłodniczych, jak modernizacji istniejących układów.
Znaczna powierzchnia chłodzenia i elastyczny układ przepływu powietrza z wentylatorami w podłodze technicznej, praktycznie podwajają wydajność chłodzenia w porównaniu do konwencjonalnych jednostek klimatyzacji precyzyjnej wykorzystując tę samą powierzchnię. Wyjściową powierzchnię deltaclima CoolWall® można powiększać względem rosnących wymagań chłodzenia danego pomieszczenia z serwerami.
Nie bez znaczenia jest redukcja kosztów poprzez efektywne zużycie energii: poprzez zastosowanie wentylatorów EC, zużycie energii zostało znacznie obniżone, w porównaniu do szaf klimatyzacyjnych.

Deltaclima CollWall produkcji Weiss Klimatechnik GmbH dostępne są w ofercie MED Technik Polska Sp. z o.o. (www.medtechnik.pl)