Aldes Group przejmuje Aereco w ramach planu strategicznego na rok 2025. Dzięki wielu komplementarnościom technicznym, przemysłowym i handlowym tych dwóch podmiotów, połączenie to pozwala Grupie wzmocnić swoją pozycję we Francji i kontynuować międzynarodowy rozwój w segment wentylacji obok marki EXHAUSTO, jednocześnie wykorzystując w jak najlepszy sposób doświadczenie każdej z dwóch grup.

Grupa Aereco opracowuje innowacyjne rozwiązania wentylacyjne dla budynków mieszkalnych i biurowych z kluczową koncepcją: modulacja przepływów powietrza zgodnie z potrzebami. Aereco specjalizuje się w nawiewnikach wrażliwych na wilgoć i zatrudnia ponad 500 osób w 8 krajach. Od lat 60. Grupa Aereco jest głównym partnerem grupy Aldes, głównie we Francji, ale także na arenie międzynarodowej. Od ich pierwszej współpracy na rzecz stworzenia CMEV (scentralizowanej mechanicznej wentylacji wyciągowej), obu grupom udało się ustanowić strategiczne miejsce w technologii wentylacji z kontrolowaną wilgotnością we Francji i w wielu krajach Europy. Ten sukces urzeczywistnia się w szczególności przez dużą liczbę transakcji pomiędzy obiema firmami, a także ich pozycję i wizerunkiem na rynku wentylacji.

Tym samym, zgodnie z tradycją przedsiębiorców podzielaną przez obie firmy, sojusz ten umożliwia wzmocnienie grupy Aldes swoją pozycję we Francji i kontynuuje swój międzynarodowy rozwój w zakresie technologii wentylacyjnych, szczególnie w Europie Wschodniej.

Dzięki przejęciu Aereco grupa Aldes zamierza stać się głównym europejskim graczem na rynku rozwiązań zapewniających dobre samopoczucie w budynkach. Połączenie mocy produkcyjnych Grupy Aldes i Aereco umożliwi tworzenie operacyjnych (technicznych
komplementarność, produkt, zasoby laboratoryjne, rozwój i umiejętności przemysłowe) i handlowe (komplementarność ofert i geograficzne z pozycjami w Północy, Chinach, Ameryce Północnej i na Bliskim Wschodzie). Utworzony sojusz skonsoliduje obroty przekraczające 360 ​​milionów euro i zajmie znaczące miejsce na swoim rynku na poziomie międzynarodowym. Odpowie też do ambicji związanych z ekspansją geograficzną i asortymentową dzięki solidnej bazie połączonej wiedzy specjalistycznej. Ponadto bardzo baczna uwaga jest wypłacane zespołom i kierownictwu Aereco, nowo utworzona grupa pozwoli na dodanie umiejętności ludzkich z poszanowaniem kultur i specyfiki każdego z nich. Ta integracja opiera się na 5 filarach:
• rozwój pozycji grupy w Europie poprzez kapitalizację marek EXHAUSTO i Aereco, z silną koordynacja między nimi;
• poszukiwanie synergii;
• utworzenie 3 centrów wiedzy eksperckiej w zakresie rozwoju produktów: indywidualnych i zbiorowych mieszkaniowych, handlowych, wentylacyjno-klimatyzacyjnych jednostki;
• zgrupowanie przemysłowe spójne z centrami wiedzy;
• integracja zarządzania Aereco z zarządzaniem grupą poprzez wykorzystanie jej know-how w zakresie działalności rozwoju w Europie.