Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii zaplanowano 23 czerwca 2018.

International Women in Engineering Day to międzynarodowa kampania uświadamiająca, mająca na celu podniesienie rangi kobiet w dziedzinie inżynierii, uczczenie osiągnięć kobiet inżynierów i zwrócenie uwagi na możliwości kariery dostępne dla dziewcząt w tej branży.

Dumny z kontynuacji wsparcia i sponsorowania tego wydarzenia, przewodniczący IoR Steve Gill powiedział: - Jest to okazja do uczczenia osiągnięć kobiet w dziedzinie inżynierii i służy zachęceniu większej liczby młodych ludzi i kobiet do rozważenia kariery zawodowej w dziedzinie inżynierii lub powrotu do niej. IoR pracuje nad podniesieniem rangi inżynierów pracujących w branży RACHP, uznając ich pozytywny wpływ i aktywnie promując różnorodność płci.

W ramach misji promowania kariery w sektorze chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła IoR utworzyło grupę networkingową Women in RACHP. Grupa stanowi platformę dla młodych profesjonalistów poszukujących informacji na temat tego, jak wejść do sektora i sposobów na dalszą karierę. Dzięki zaproszonym mówcom i ekspertom w swoich dziedzinach, wydarzenia te są doskonałym sposobem na zebranie porad dotyczących kariery i spotkania z innymi osobami pracującymi w RACHP.

Biorąc pod uwagę, że kobiety stanowią jedynie 11% siły roboczej w sektorze inżynieryjnym, według badań Womens Engineering Society, w Wielkiej Brytanii odsetek kobiet inżynierów w Europie jest najniższy. Dzieje się tak pomimo przemysłu maszynowego, który cierpi na chroniczny brak personelu. W 2017 roczny niedobór odpowiednich umiejętności inżynieryjnych oszacowano na poziomie 25.500 (poziom 3) i do 60 000 (ponad poziom 4 umiejętności). Zasugerowano, że aby pokryć ten niedobór, Wielka Brytania będzie musiała co najmniej podwoić liczbę studentów inżynierii, co oznacza, że ​​przyciąganie niewystarczająco reprezentowanych grup, takich jak kobiety, jest niezbędne dla utrzymania zrównoważonego rozwoju sektora.

Więcej na temat International Women in Engineering Day 2018 na stronie www.inwed.org.uk oraz na Facebooku www.facebook.com/WES1919

 

@INWED1919 #INWED18 #RaisingTheBar