Jednostka certyfikacyjna Refcom opublikowała dokument zawierający wskazówki dotyczące wpływu brexitu na przepisy dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych.

Publikacja wyjaśnia brytyjczykom obecną sytuację oraz konsekwencje i niektóre propozycje, w odniesieniu do przepisów dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową w Wielkiej Brytanii po opuszczeniu przez nią Unii Europejskiej 30 marca 2019 r.

Ze względu na nieustannie zmieniający się charakter debat w parlamencie i negocjacje w Brukseli, wytyczne będą aktualizowane w miarę zmian sytuacji.

Dokument w języku angielskim można przeczytać i pobrać TUTAJ