Istnieje wiele urządzeń pozwalających na dostarczenie właściwej ilości powietrza wentylacyjnego o odpowiednich parametrach temperaturowych do obsługiwanych pomieszczeń. GOLD RX/HC to centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna która łączy je wszystkie w sobie zapewniając kompaktowe rozwianie w zakresie przygotowania i obróbki powietrza wentylacyjnego.

Jedno urządzenie, wiele korzyści

GOLD RX/HC zapewnia właściwą wymianę powietrza oraz chłodzenie i ogrzewanie w jednym i tym samum urządzenie. Ułatwia to planowanie przestrzeni technicznych pod kątem wymaganej powierzchni, instalację urządzenia oraz jego późniejsze uruchomienie w odniesieniu do konwencjonalnych rozwiązań z rozdzielonym agregatem chłodniczym lub pompą ciepła.

Wielofunkcyjne urządzenie jakim jest GOLD RX/HC pozwala na uzyskanie oszczędności związanych z koordynacją wielu branży oraz często różnych dostawców. Wybierając GOLD RX/HC zyskujesz gwarancję prawidłowej pracy całego systemu bez potrzeby trudnej integracji międzybranżowej.

Efektywność energetyczna i komfort w każdym trybie

W trybie pracy gdy wymagane jest dostarczenie niewielkiej ilości energii cieplnej lub chłodniczej, GOLD RX/HC będzie pracował z wykorzystaniem tylko odzysku ciepła na wymienniku obrotowym. Pozwala to na maksymalizację efektywności energetycznej odzysku ciepła z powietrza wywiewanego. Ten tryb dla wielu stref klimatycznych pozwala na pokrycie większości średniorocznego zapotrzebowania!

 

W przypadku wzrostu zapotrzebowywania na energię cieplną GOLD RX/HC uruchomi zintegrowaną pompę ciepłą w trybie grzania. Lokalizacja wymienników pompy ciepłą pozwala na wykorzystanie nieodebranej przez układ odzysku ciepła energii. Urządzenie charakteryzuje się wyjątkowo szerokim zakresem pracy co pozwala na bezawaryjną oraz wydajną pracę gwarantującą nieprzerwaną produkcję energii cieplnej dla temperatury zewnętrznej do -25ᵒC.

GOLD RX/HC posiada unikalną funkcjonalność układu sterującego pozwalającą wykorzystać modulację prędkości obrotowej koła rotora do najmniejszej możliwej wydajności pompy ciepła. Funkcjonalność ta gwarantuje dokładną regulację temperatury powietrza nawiewanego nawet przy bardzo niskim zapotrzebowaniu na moc cieplną/chłodniczą.

 

W przypadku wzrostu temperatury zewnętrznej i wystąpieniu zapotrzebowania na chłodzenie GOLD RX/HC odwraca kierunek pracy układu chłodniczego tak aby energia chłodnicza była dostarczana do strumienia powietrza nawiewanego. Urządzenie jest zaprojektowane do pracy w trybie chłodzenia dla temperatury zewnętrznej wynoszącej do +35ᵒC.