Wraz z Redakcją miesięcznika CHŁODNICTWO&KLIMATYZACJA zapraszamy specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych oraz pracowników pionów technicznych na XVII edycję Konferencji z cyklu Chłodnictwo i klimatyzacja w Polsce – Nowe trendy Rozwoju, która odbędzie się 7 listopada 2018 r. w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa).

Tematem przewodnim Konferencji będzie: Budowa i eksploatacja instalacji HVACR w świetle wymagań efektywności energetycznej i przepisów f-gazowych.

Ze względu na szeroki zakres tematyczny oraz zróżnicowane zainteresowania uczestników Konferencji, podobnie jak w latach ubiegłych, odbędzie się ona w 2 panelach tematycznych: INSTALACJE / SERWIS oraz PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW HVAC.

 

PANEL I: Instalacje chłodnicze z alternatywnymi czynnikami chłodniczymi

Przyszłość instalacji chłodniczych, wybór technologii i czynnika chłodniczego w perspektywie najbliższych 10 lat, a także nowelizacja ustawy f-gazowej, czy też obostrzenia związane ze spełnieniem wymogów ekoprojektu – będą poruszone w PANELU I, dedykowanym firmom serwisowym oraz operatorom instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Omówione zostaną zagadnienia takie jak:

• kierunki rozwoju technologii chłodniczej i optymalizacji układów. Nowe technologie, optymalizacja istniejących koncepcji,

• stosowanie fluorowanych czynników klasy A2l,

• zastosowanie układów chłodniczych z CO2 w praktyce polskiej – analiza ekonomiczna rozwiązań inwestycji (układy podkrytyczne, transkrytyczne jednostopniowe i dwustopniowe typu booster oraz kaskady z NFC i NH3),

• zastosowanie czynnika R290 i R744 w układach chłodzenia komercyjnego w zależności od parametrów temperaturowych,

• tendencje w budowie układów chłodniczych i schładzania przemysłowego w związku z legislacjami europejskimi. 


PANEL II: Wymagania dotyczące energooszczędności nowych i poddawanych przebudowie budynków użyteczności publicznej

II PANEL dedykowany jest dla projektantów i osób mających decydujący wpływ na wybór i eksploatację instalacji HVAC w budynkach biurowych. Zaproszeni eksperci przybliżą wytyczne legislacyjne, a także najnowsze trendy w projektowaniu energooszczędnych instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budownictwie komercyjnym. Uwypuklone zostaną planowane zmiany w EPBD i ich konsekwencje w krajowej legislacji, aspekty energetyczne związane z projektowaniem i eksploatacją instalacji, a także możliwości modernizacji istniejących instalacji HVAC.

W czasie spotkania przeanalizowane zostaną:

• Czy czeka nas rewolucja w warunkach technicznych?
– zmiany w EPBD i ich konsekwencje w krajowej legislacji

• Kiedy dane rozwiązanie instalacji HVAC jest energooszczędne?
– modelowanie energetyczne w ocenie efektywności energetycznej i ekonomicznej

• Możliwości techniczne modernizacji instalacji HVAC w budynkach biurowych
i użyteczności publicznej – dostosowanie do obecnych wymagań, zastosowanie systemów fasadowych

• Wymagania dotyczące oddymiania klatek schodowych w nowych i modernizowanych obiektach

Powyższa tematyka jest na bieżąco uzupełniana oraz dodatkowo zostanie wzbogacona o prezentacje firm.


Formularz zgłoszeniowy dla uczestnika: PDF lub DOC

 

Dodatkowych informacji udzela: Lidia Lisicka, tel.: +48 22 535 32 29, e-mail: l.lisicka@chlodnictwoiklimatyzacja.pl