Podczas konferencji zaprezentowane zostaną:

 1. Obracaj D: Sposoby redukcji ciśnienia hydrostatycznego w instalacjach klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych. AGH w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii.
 2. Stęplewska U: Instalacje chłodnicze w aspekcie ograniczania śladu węglowego CF (Carbon Footprint). Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi.
 3. Grzebielec A., Rusowicz A., Kossakowski W., Osmólski J: Wpływ umiejscowienia wymiennika regeneracyjnego na efektywność pracy termoakustycznego urządzenia chłodniczego. Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej.
 4. Ruciński A: Straty ciśnienia w przepływach dwufazowych czynników chłodniczych w mikrokanałach – przegląd metod obliczeniowych. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej.
 5. Bohdal T., Sikora M., Widomska K: Badanie skraplania mieszanin zeotropowych w minikanałach. Politechnika Koszalińska, Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa.
 6. Bohdal T., Kruzel M., Sikora M: Badanie skraplania czynnika chłodniczego R407c w pionowym minikanale rurowym. Politechnika Koszalińska, Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa.
 7. Grzebielec A: Możliwość zastosowania nowoczesnych algorytmów sterowania w powietrznych pompach ciepła dużych mocy. Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej.
 8. Rusowicz A: Badania nad zastosowaniem powietrznych mikrostrumieni do chłodzenia elektroniki. Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej.
 9. Gaziński M: Sprężarki odśrodkowe z łożyskiem magnetycznym. Systherm Poznań.
 10. Gaziński M: Zastosowanie sprawności Lorentza do oceny pomp ciepła. Systherm Poznań.
 11. Karwacki , Mizera G., Butrymowicz D., Grzegorzewska M., Adamicki F: Ewaluacja eksperymentalna pracy układów chłodniczych obsługujących komorę składową kapusty pekińskiej. Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk, Politechnika Białostocka; Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice (afiliacja Projekt PBS).
 12. Butrymowicz D., Gagan J., Dudar A., Łukaszuk M., Skiepko T: Badania eksperymentalne wymiany ciepła i oporów przepływu w minikanałowym wymienniku ciepła. Politechnika Białostocka (afiliacja Projekt PBS).
 13. Kołodziejczyk M., Śmierciew K., Gagan J., Butrymowicz D: Obliczenia numeryczne wymiany ciepła i masy w przechowalni kapusty pekińskiej. Politechnika Białostocka (afiliacja Projekt PBS).
 14. Mizera , Butrymowicz D., Karwacki J., Grzegorzewska M., Adamicki F: Ewaluacja pracy pośredniego układu chłodzenia z zastosowaniem propanu dla komory składowej marchwi. Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Politechnika Białostocka, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice (afiliacja Projekt POiG).
 15. Przybyliński , Butrymowicz D., Śmierciew K., Karwacki J: Badania eksperymentalne wymiany ciepła w inżektorze cieczowo-parowym dla izobutanu. Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Politechnika Białostocka (afiliacja Projekt NCN).
 16. Butrymowicz , Przybyliński T., Karwacki J., Baj P., Śmierciew K., Mizera G, Trela M: Badania pracy strumienicy dwufazowej cieczowo-parowej dla dwutlenku węgla. Politechnika Białostocka, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Engineering Design Centre, Instytut Lotnictwa w Warszawie (afiliacja Projekt NCN).
 17. Butrymowicz , Przybyliński T., Karwacki J., Baj P., Śmierciew K., Mizera G, Trela M: Badania eksperymentalne stanu powietrza w komorze składowej marchwi. Politechnika Białostocka, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Engineering Design Centre, Instytut Lotnictwa w Warszawie (afiliacja Projekt NCN).
 18. Karwacki , Butrymowicz D: Analiza możliwości wykorzystania efektu pompowania kapilarnego dla czynników chłodniczych. Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Politechnika Białostocka (afiliacja Projekt NCN).


oraz referaty promocyjne:

 1. Zalewski M: Analiza doboru pompy ciepła powietrze woda WATERSTAGE. Wybór punktu biwalentnego. KLIMA THERM S.A.
 2. Pudelski M: Elektroniczne przyrządy pomiarowe TESTO dedykowane do przemysłu chłodniczego. TESTO Sp. z o.o.
 3. brak szczegółowych info Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych „PZŁ-Dębica”
 4. Erchard E: Optymalizacja wartości 4T za pomocą BELIMO Energa Valve. BELIMO Siłowniki S.A.
 5. Grzelka G: Energooszczędne rozwiązania techniczne urządzeń dla instalacji chłodniczej marketowej w kontekście nowych regulacji F-gazowych. TEKO Polska Sp. z o.o.
 6. Bocar I: Energooszczędne rozwiązania firmy Honeywell dla instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Honeywell.
 7. Gumienny M: Urządzenia z wykorzystaniem techniki inwerterowej. Area Cooling Solution
 8. Krawczykowski R: Nowa perspektywa finansowa UE – możliwości rozwoju dla branży chłodniczej. Europejska Grupa Szkoleniowo – Doradcza.
 9. Winkowski A., Mazur B: Sprężarka z automatyczną regulacją sprężu wewnętrznego i zasada działania. Parametry charakterystyczne, zastosowanie i dobór. Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych PZL DĘBICA.

>>DNI CHŁODNICTWA 2014 - komunikat

>>DNI CHŁODNICTWA 2014 - program

Wybrane referaty wydane zostaną w postaci książki.

Poza referatami naukowo-technicznymi i promocyjnymi, swoje prezentacje będą miały takie firmy jak: Gree, Area Cooling Solutions, Honeywell, KLIMA-THERM S.A, Beijer Ref, Testo, Armacell Polska, Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych PZŁ-Dębica, Belimo, Teko Polska oraz Ziehl Abegg.

46. Konferencja "Dni Chłodnictwa" odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2014 r., w nowym hotelu PURO w centrum Poznania. Organizatorem konferencji jest firma Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o., we współpracy z Towarzystwem Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Portal HVACR.pl jest jednym z patronów medialnych przedsięwzięcia.

 

Wszelkich informacji organizacyjnych udziela:
Katarzyna Jastrzębowska
tel. 61 669 696 04
katarzyna.jastrzebowska@systherm.pl
szkolenia@systherm.pl