46. Konferencja "Dni Chłodnictwa" odbędzie się w dniach 19-20 listopada br. w Poznaniu, w nowym hotelu PURO w centrum miasta. Organizatorem konferencji jest firma Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o., we współpracy z Towarzystwem Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Portal HVACR.pl jest jednym z patronów medialnych przedsięwzięcia.

Ceny dla uczestników

Koszt uczestnictwa wynosi 650 zł - mniej niż w ubiegłym roku. Należy w tym miejscu podkreślić, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego objęło konferencję dofinansowaniem.

Do 15 lipca na niższą cenę (1000 zł + VAT) mogą też liczyć firmy zainteresowane prezentacją swojej oferty.

 

Zgłoszenia referatów
Zainteresowani autorzy mogą zgłaszać referaty o następującej tematyce:

• Energooszczędne rozwiązania systemów i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła
• Energooszczędne technologie w zamrażaniu i przechowalnictwie produktów
• Odzysk ciepła w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych
• Systemy sterowania, zabezpieczeń oraz monitoringu instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła ograniczające zużycie energii
• Problemy eksploatacyjne instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
Referaty można zgłaszać do 1 września 2014 roku, zaś ich pełne teksty należy dostarczyć do 19 września 2014 roku. Referaty będą opublikowane w materiałach konferencyjnych. Materiały te otrzymają wszyscy uczestnicy konferencji.

 

Wszelkich informacji organizacyjnych udziela:
Katarzyna Jastrzębowska
tel. 061 669 696 04
katarzyna.jastrzebowska@systherm.pl
szkolenia@systherm.pl