Dni Chłodnictwa to najstarsza w branży HVACR polska konferencja naukowo-techniczna, organizowana nieprzerwanie od 1966 r. W tym roku po raz kolejny organizuje ją firma Systherm wraz z partnerami. Branża spotka się w Poznaniu, w dniach 8-9 listopada.

Konferencja w tym roku odbywa się w dniach 8-9 listopada, pod hasłem „Aktualne trendy w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz pomp ciepła”. Zakres programowy obejmuje:

  1. Proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne urządzeń i elementów instalacji chłodniczych.
  2. Metody i wyniki badań doświadczalnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
  3. Problemy eksploatacyjne instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.
  4. Ocena opłacalności stosowania różnych dolnych źródeł ciepła w pompach ciepła.
  5. Metody odzysku ciepła w chłodnictwie i klimatyzacji.
  6. Zasady postępowania z istniejącymi i działającymi instalacjami chłodniczymi napełnionymi substancjami zubożającymi warstwę ozonową i niektórymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi.
  7. Procedury certyfikacji personelu i przedsiębiorców w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej.
  8. Teraźniejszość i przyszłość zastosowań czynników chłodniczych w świetle obowiązujących regulacji prawnych.
  9. Metody odzysku ciepła w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Sprawdź aktualny program (szczegóły - dzień 1, szczegóły - dzień 2)

Już po raz drugi konferencja połączona zostanie z plebiscytem branżowym, organizowanym przy wsparciu Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP w Poznaniu. Zgłoszenie w kategoriach Produkt Roku, Firma Roku i Reklama Roku są przyjmowane drogą elektroniczną do 21 października. Do 7 listopada swój głos mogą oddać internauci, a uroczyste ogłoszenie wyników następi pierwszego dnia konferencji 8 listopada wieczorem.

Więcej informacji o konkursie

Udział w konferencji jest odpłatny. Cena wynosi 700 zł, ze zniżkami dla członków SIMP i kolejnych osób z tej samej firmy.

Zgłoszenie udziału

Profil konferencji na Facebooku