Nie inaczej było podczas XLVI Dni Chłodnictwa. Dwudniowa konferencja, współorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji w Poznaniu oraz firmę Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. z Poznania, zgromadziła około 70 uczestników, żywo zainteresowanych tematyką energooszczędnych rozwiązań technicznych urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

Efektywność urządzeń to wyższa jakość środowiska
Tematem wiodącym tegorocznej konferencji było spełnienie zobowiązań w zakresie ochrony środowiska, przyjętych przez Polskę zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej. Według danych Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska Polska (obok Bułgarii i Rumunii) ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie. Jest to powodowane głównie spalaniem węgla i innych paliw stałych, które to są poza kontrolą Państwa. Nie mamy w Polsce norm jakości węgla, a bez nich nie można osiągnąć standardów wymaganych przez UE. Według badań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) średnia roczna ilość szkodliwych cząsteczek PM10, czyli pyłu zawieszonego w powietrzu o wielkości poniżej 10 µg/m3, nie powinna przekraczać 20 µg, a obecna światowa średnia to 70. Spośród 65 przebadanych miast w Polsce, tylko 6 mieści się w normie. Najbardziej zanieczyszczone powietrze w Polsce ma Kraków z rocznym stężeniem pyłu zawieszonego sięgającym aż 64 µg/m3.

Dlatego, należy dążyć pośrednio do zmniejszania emisji. Stąd, w czasie 5 sesji tematycznych Dni Chłodnictwa przedstawiono ponad 20 referatów dotyczących poprawy efektywności urządzeń, 6 referatów na temat pomp ciepła i 3 wystąpienia dotyczące problematyki redukcji CO2. Referaty uzupełnione były przez wystawę urządzeń firm Belimo, Klima-Therm, Teko i Testo.

Sesjom kolejno przewodniczyli uznani naukowcy: dr inż. Bolesław Gaziński – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji XLVI Dni Chłodnictwa, dr inż. Grzegorz Krzyżaniak – Sekretarz Naukowy Konferencji, dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz – prof. Politechniki Białostockiej; dr hab. inż. Dariusz Obracaj z AGH Kraków oraz prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal – Rektor Politechniki Koszalińskiej.

Sesja 1 - pompy ciepła, klimatyzacja i nie tylko
Zgromadzonych gości powitał i zaprosił do obrad Bolesław Gaziński. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego we wstępnym referacie przedstawił dynamikę ilości i mocy pomp ciepła w Polsce na tle innych krajów europejskich. Temat pomp ciepła kontynuował w kolejnym wystąpieniu Michał Zalewski z firmy Klima-Therm S.A., skupiając się na urządzeniach typu split i wskaźniku efektywności energetycznej COP. Leszek Wojtan, reprezentujący firmę Friotherm, korzystając z ciekawych przykładów, przedstawił budowę i wykorzystanie pomp ciepła dużych mocy. Przedstawiciel Honeywell Iwona Bocar omówiła energooszczędne rozwiązania dla instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Grupa naukowców: Grzegorz Mizera, Dariusz Butrymowicz, Jarosław Karwacki, Maria Grzegorzewska i Franciszek Adamicki z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Politechnika Białostocka, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice omówili Ewaluację pracy pośredniego układu chłodzenia z zastosowaniem propanu dla komory składowej marchwi oraz Ewaluacja eksperymentalna pracy układów chłodniczych obsługujących komorę składową kapusty pekińskiej. Profesor Butrymowicz z zespołem opracował i przedstawił Badania eksperymentalne wymiany ciepła i oporów przepływu w minikanałowym wymienniku ciepła i Analizę możliwości wykorzystania efektu pompowania kapilarnego dla czynników chłodniczych.
Przed firmami naszej branży otwiera się nowa perspektywa finansowa UE. Radosław Krawczykowski (Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza) przedstawił możliwości rozwoju dla branży chłodniczej w obliczu nowych programów dofinansowania UE.

Sesja 2: Energooszczędne rozwiązania
Przedstawiciele Wytwórni Urządzeń Chłodniczych PZL DĘBICA - Artur Winkowski i Bogdan Mazur - omówili parametry charakterystyczne, zastosowanie, dobór i zasadę działania produkowanej przez zakład sprężarki z automatyczną regulacją sprężu wewnętrznego. Maciej Pudelski z firmy TESTO Sp. o.o. zaprezentował zebranym Elektroniczne przyrządy pomiarowe TESTO dedykowane do przemysłu chłodniczego, wspominając m.in. o uniwersalnym wykrywaczu wycieków czynniki chłodniczej. Czynnikom chłodniczym sporo miejsca poświęcił też Grzegorz Grzelka z firmy TEKO Polska Sp. z o.o. Omówił Energooszczędne rozwiązania techniczne urządzeń dla instalacji chłodniczej marketowej w kontekście nowych regulacji F-gazowych. M. Gumienny z Area Cooling Solution odniósł się do coraz popularniejszych rozwiązań inwerterowych, omawiając kolejne Urządzenia z wykorzystaniem techniki inwerterowej.

Sesja trzecia: umiejętnie korzystać z rozwiązań
Duet naukowy Urszula Stęplewska i Magdalena Wróbel-Jędrzejewska z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi mówił o jednym ze sposobów mierzenia wpływu instalacji na środowisko, odnosząc się do nich w referacie Instalacje chłodnicze w aspekcie ograniczania śladu węglowego CF (Carbon Footprint). Jednym ze sposobów na większą efektywność urządzeń może być ograniczenie ciśnienia w instalacji. Wiedzą o tym pracownicy naukowi Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie, Dariusz Obracaj i Nikodem Szlązak, którzy omówili Sposoby redukcji ciśnienia hydrostatycznego w instalacjach klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych. Dobrym sposobem na optymalizację pracy instalacji jest stosowanie wysokojakościowych zaworów, o czym przekonywał Wojciech Erchard z firmy Belimo Siłowniki, w prezentacji Optymalizacja wartości 4T za pomocą BELIMO Energa Valve. Robert Grejcz z Emerson Climatic Techologies przekonywał o znaczeniu dla prawidłowej pracy urządzeń regularnego serwisowania w wystąpieniu Diagnostyka działania sprężarek spiralnych i półhermetycznych tłokowych firmy Copeland. Franciszek Klimosz przedstawił sterowniki i regulatory dla systemów chłodniczych DXL Sp.z.o.o. Marek Gaziński Systherm Technik Sp. z o.o. podjął się niełatwego zadania zestawienia czynników "na dziś" i "na jutro" w ciekawej prezentacji Jaki czynnik chłodniczy na dziś i jaki na jutro RS50, R1234ze. Wystąpienie swoje uzupełnił wykładem z zakresu pomp ciepła, pt. Zastosowanie sprawności Lorentza do oceny pomp ciepła.

Sesja IV: wyniki badań naukowych
Sesja należała niepodzielnie do naukowców, którzy przedstawiali możliwości zastosowania wyników swoich badań w codziennej pracktyce. Zmianami stanu powietrza w komorze chłodniczej oraz pracą urządzenia na dwutlenek węgla zajmował się zespół w składzie Dariusz Butrymowicz, Tomasz Przybyliński, Jarosław Karwacki, Piotr Baj, Kamil Śmierciew, Grzegorz Mizera oraz Marian Trela. Tematami wystąpień zespołu były: Badania eksperymentalne stanu powietrza w komorze składowej marchwi oraz Badania pracy strumienicy dwufazowej cieczowo-parowej dla dwutlenku węgla. Andrzej Grzebielec, Artur Rusowicz, Wojciech Kossakowski, Osmólski z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej sprawdzili, jak zachowuje się termoakustyczne urządzenie chłodnicze, a dokładniej - jak na jego efektywność wpływa umiejscowienie wymiennika regeneracyjnego. Mikrokanałami natomiast zajął się Artur Rusowicz, omawiając Straty ciśnienia w przepływach dwufazowych czynników chłodniczych w mikrokanałach – przegląd metod obliczeniowych. Temat kontynuowali Tadeusz Bohdal, Małgorzata Sikora oraz Katarzyna Widomska z Katedry Techniki Cieplnej i Chłodnictwa Politechniki Koszalińskiej, przedstawiając wyniki badań własnych, dotyczących skraplania mieszanin zeotropowych w minikanałach. Bardziej szczegółowo, bo zajmując się skraplaniem samego czynnika R407c w minikanale pionowym, do zagadnienia podeszli Tadeusz Bohdal, Małgorzata Sikora i Mirosław Kruzel.

Sesja V: Badania i wnioski
Andrzej Grzebielec z naukowego punktu widzenia omówił także bardzo praktyczny temat sterowania pompami ciepła, w prezentacji Możliwość zastosowania nowoczesnych algorytmów sterowania w powietrznych pompach ciepła dużych mocy. Artur Rusowicz wyjaśniał i komentował wyniki badań dotyczące zastosowania powietrznych mikrostrumieni do chłodzenia elektroniki. Projekt z afiliacją PBS prezentowalili Kołodziejczyk, Kamil Śmierciew, Jerzy Gagan i Dariusz Butrymowicz - tematem ich wystąpienia były Obliczenia numeryczne wymiany ciepła i masy w przechowalni kapusty pekińskiej. Politechnika Białostocka (afiliacja Projekt PBS). Tomasz Przybyliński , Dariusz Butrymowicz, Kamil Śmierciew, Jarosław Karwacki prezentowali też wyniki pracy poświęconej jednemu z czynników naturalnych. Projekt Badania eksperymentalne wymiany ciepła w inżektorze cieczowo-parowym dla izobutanu z afiliacją NCN realizowany był przez  Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku oraz Politechnikę Białostocką.

>>Pełna lista referatów 

Wybrane referaty zostały też wydane w postaci książki, którą można nabyć na stronie www.systherm.pl

Konferencja Dni Chłodnictwa organizowana jest od 1962 roku. Łącznie uczestniczyło w niej 4901 uczestników, wygłoszono zaś 825 referatów i prezentacji.