Dni Chłodnictwa – najstarsza w na polskim rynku HVACR polska konferencja naukowo-techniczna, organizowana nieprzerwanie od 1966 roku - prezentuje kierunki w nauce (nie tylko polskiej) oraz rozwiązania techniczne ze światowych rynków. Nieprzypadkowo w 2015 roku konferencja odbędzie się pod hasłem: „Aktualne trendy w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła”. Zakres tematyczny jest następujący:

  1. Chłodnictwo, klimatyzacja i pompy ciepła w świetle aktualnych regulacji prawnych.
  2. UDT – certyfikacja personelu i firm.
  3. Opłacalność i zasadność stosowania dolnych źródeł ciepła w pompach ciepła.
  4. Zastosowanie czynników chłodniczych w świetle Rozporządzenia UE nr 517/2014 i ustawy z dn. 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonowa oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
  5. Wymagania i przepisy dotyczące instalacji chłodniczych napełnionych CO2, propanem oraz izobutanem.
  6. Zasady postępowania z istniejącymi i działającymi instalacjami chłodniczymi napełnionymi substancjami zubożającymi warstwę ozonową.
  7. Proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne urządzeń i elementów instalacji chłodniczych.

W tym roku konferencję zaplanowano na 24-25 listopada w poznańskim Hotelu IBB Andersia. Po raz pierwszy będzie jej towarzyszł plebiscyt branżowy, organizowany przy wsparciu Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP w Poznaniu.  Jury oraz Internauci wybiorą najlepszy produkt, firmę i reklamę branżową, mające największy wpływ na rozwój i wizerunek polskiej branży HVACR w tym sezonie.

Konferencja adresowana jest do wszystkich specjalistów działających w branży HVACR, w tym firm i przedstawicieli nauki, którzy wciąż mają możliwość zaprezentowania swoich produktów i osiągnięć. Patronatem medialnym wspierają ją najważniejsze wydawnictwa branżowe, w tym portal HVACR.pl.

 

Warunki uczestnictwa i zapisy na konferencję

 

Bieżące informacje:

strona www konferencji

profil na Facebooku

profil na Instagramie