Wielkość EkoDotacja STOP SMOG wynosi do 5.000 zł brutto (firma instalująca urządzenia obciąży Stiebel Eltron kwotą 4.065,04 zł+23% VAT). Oprócz tego uruchomienie oraz regulacja zestawu urządzeń zostanie przeprowadzone na koszt Stiebel Eltron.

Dodatkowo w czasie trwania akcji obniżone zostały ceny na wybrane pakiety pomp ciepła wraz z kompletnym osprzętem. Dodatkowa korzyść może wynosić nawet aż do ponad 16.000 zł netto.

Dobierając do ww. pakietów pomp ciepła rekuperator możliwa jest oszczędność nawet kolejnych 2.000 zł netto.

Wykaz urządzeń objętych EkoDotacją STP SMOG, regulamin, formularz i więcej informacji na stronie www.pompaciepla.com.pl