Wraz z początkiem kwietnia firma Jawar wraz z Politechniką Opolską rozpoczęła kolejne prace badawczo-rozwojowe. Tym razem specjaliści z branży kominowej skupią się na opracowaniu systemu kominowego z odzyskiem ciepła w obudowie perlito-betonowej, dedykowanego do urządzeń grzewczych na paliwa stałe. Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a pracę potrwają do końca I kwartału 2021 roku.

Jawar już po raz kolejny przystępuje do realizacji badań mających na celu opracowanie nowego komina i materiału bazowego do jego produkcji. W przypadku nowego projektu firma zamierza stworzyć system kominowy, będący drugą generacją dotychczasowego Jawar Nord. Jest on przeznaczony do odprowadzania spalin z kominków i kotłów na paliwa stałe w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Zaletą systemu jest doprowadzanie powietrza do urządzenia grzewczego w sposób grawitacyjny, poprzez kanał powietrzny systemu kominowego. Ostatnio przeprowadzone badania antysmogowe z wykorzystaniem NORDa pokazały, że nie tylko przyczynia się on do zmniejszenia smogu poprzez niską emisję pyłów, ale i zwiększa odzysk ciepła o 5%. Obecne badania mają na celu zwiększenie tej wartości, do co najmniej 10%. Istotnym aspektem będzie zapewnienie szczelności gazowej obudowy komina, zwłaszcza w domach pasywnych. Specjaliści chcą również zmniejszyć nasiąkliwość pustaków, poprawić ich wytrzymałość, a także jeszcze bardziej udoskonalić swoje akcesoria. – Ze względu na duży potencjał Norda, jak i jego zaskakujące wyniki z ostatnich badań przystąpiliśmy do prac badawczych, mających na celu opracowanie drugiej generacji tego komina. Ma być on przede wszystkim jeszcze bardziej efektywny i bezpieczny w stosunku do swojego poprzednika. Staramy się na bieżąco wdrażać innowacyjne rozwiązania, które pozwolą na wprowadzenie oszczędności przy eksploatacji i jednocześnie zapewnią bezpieczeństwo użytkownikom – tłumaczy dr Paweł Jarzyński, Prezes zarządu Jawar.

Prace badawczo-rozwojowe potrwają do końca I kwartału 2021 roku i będą realizowane pod przewodnictwem kierownika prac B+R – dr. inż. Krzysztofa Drożdżola. Innowacyjny projekt został podzielony na 7 zróżnicowanych etapów.
1. Badania nad wytrzymałością i lambdą mieszanek perlito-betonowych – w tym etapie specjaliści będą dążyli do uzyskania materiału, który pozwala spełnić wymogi normy w zakresie wytrzymałości i zapewni maksymalną izolacyjność termiczną oraz niską wagę.
2. Badania nad hydrofobizacją perlitu – na tym poziomie ważne jest uzyskanie materiału, umożliwiającego wytworzenie pustaka kominowego, który ma znacznie niższą nasiąkliwość, a jednocześnie będzie posiadał właściwości fizyczne, spełniające wymagania normy EN12446.
3. Badania nad szczelnością mieszanek perlito-betonowych – kluczowe w tym zakresie będzie wytworzenie pustaka kominowego, który spełni klasę gazoszczelności N2.
4. Badania nad wpływem akcesoriów na wyniki komina – w tym wypadku firma będzie chciała pozyskać wiedzę, czy nasady kominowe mogą stabilizować ciąg kominowy na poziomie podciśnienia 15-20 Pa przy jednoczesnym zapewnieniu niezakłóconego dopływu powietrza do spalania. Istotne będą również informacje o szczelności wewnętrznego przewodu na poziomie N1 również po pożarze sadzy.

5. Projektowanie i testowanie różnych konstrukcji komina – ten etap będzie opierał się na wytypowaniu określonej konstrukcji, która będzie wykazywać najlepsze spośród przebadanych parametry wymiany ciepła i bezpieczeństwa pożarowego, przy zastosowaniu materiałów i akcesoriów wytypowanych w poprzednich etapach projektu.
6. Prototypowanie i testowanie wybranej konstrukcji, udoskonalenia – jedna z końcowych faz projektu pozwoli firmie zaprojektować i wykonać prototyp docelowego systemu kominowego. Komin ma spełniać wszystkie warunki norm oraz zapewniać sprawność temperaturową na poziomie 10%.
7. Przygotowanie dokumentacji i certyfikacja – firma przygotowuje swój produkt do wprowadzenia na rynek. Najprawdopodobniej będzie on dostępny od początku kwietnia 2021 roku.

Jawar niemal od początku swojej działalności bierze czynny udział w pracach badawczo-rozwojowych w zakresie poddawania swoich produktów weryfikacji sprawności temperaturowej czy też opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań, opartych na innowacyjnych technologiach. Jednym z ostatnich projektów, realizowanych w kooperacji z Cechem Kominiarzy Polskich na czele z dr. inż. Krzysztofem Drożdżolem były badania eksperymentalne, mające na celu określenie stężeń zanieczyszczeń emitowanych podczas spalania drewna, w zależności od zastosowanego systemu kominowego. Potwierdziły one m.in., że przekrój komina, wyposażenie jak i jego rodzaj, mają bezpośredni wpływ na emisję pyłów, natomiast doprowadzenie przewodem kominowym wstępnie podgrzanego powietrza kominem Jawar Nord zmniejsza ich emisję. Oznacza to zatem, że Nord przyczynia się do zmniejszenia smogu.

 


***
Jawar – jeden z wiodących producentów ceramiki kominowej wytwarzanej w nowoczesnej technologii izostatycznego prasowania. Firma jako jedyna na świecie produkuje jednolite trójniki ceramiczne w zakresie średnic do 200mm, a także trójniki izostatyczne w kącie 45°. Jako pierwsza w Europie zastosowała pustak z perlitobetonu w systemach kominowych.