Podczas tegorocznego spotkania specjaliści poruszą tematy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego czystego powietrza, niskiej emisji, roli służb kominiarskich oraz systemów grzewczych, wentylacyjnych i kominowych. Organizatorami konferencji są Cech Kominiarzy Polskich w Opolu, Politechnika Opolska – Wydział Budownictwa i Architektury, Korporacja Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, zaś Partnerem firma Jawar.

Emisja spalin do atmosfery, ochrona środowiska, bezpieczeństwo pożarowe – to głośno omawiane tematy nie tylko wśród ekspertów z branży, ale i w mediach. Coraz więcej instytucji i firm poszukuje rozwiązań, które przyczynią się do poprawy kondycji środowiska oraz jakości powietrza. Co możemy zrobić, aby palić czyściej, zachowując przy tym bezpieczeństwo, a tym samym zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza? Nad tymi pytaniami pochylą się prelegenci zbliżającej się konferencji „Bezpieczne Ciepło 2018”.

Konferencja „Bezpieczne Ciepło” to ważny punkt na mapie wydarzeń poświęconych tematyce kominiarskiej, budowlanej i instalacyjnej. Jej podstawowym celem jest zwiększenie świadomości społecznej i przedstawienie nowoczesnych technologii urządzeń grzewczych, odprowadzania spalin, a także poprawy bezpieczeństwa pożarowego budynków komunalnych. Podczas spotkania omówione zostaną wyniki badań i nowoczesne technologie, działania prewencyjne, prowadzące do polepszenia jakości i bezpieczeństwa spalania paliw w urządzeniach grzewczych, a tym samym i poprawy jakości powietrza. Wydarzenie skierowane jest do władz krajowych, samorządowych, środowisk naukowych, projektantów, przemysłu paliwowego, ciepłowniczego i urządzeń grzewczych, strażaków oraz kominiarzy.

Konferencja zostanie podzielona łącznie na trzy sesje – „Czas na czyste powietrze”, „Niska emisja, zdrowie człowieka, rola służb kominiarskich” oraz „Systemy grzewcze, wentylacyjne i kominowe”. Zaproszeni goście podczas sesji plenarnej poruszą kwestie zagrożeń zdrowotnych wynikających z zanieczyszczenia powietrza, czystego powietrza dla zdrowia dzieci, z perspektywy UNICEF, a także zewnętrznych kosztów zdrowotnych emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora komunalno-bytowego na podstawie raportu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Kolejne dwa panele dyskusyjne będą skupiały się na tematyce związanej z korelacją pomiędzy niską emisją, a jakością urządzeń grzewczych. – Jesteśmy bardzo zadowoleni, że po raz kolejny będziemy częścią tego ważnego dla całej branży wydarzenia. Jako Partner, ale i prelegent chcemy pokazać, dlaczego tak istotny jest właściwy odbiór kominiarski w kontekście późniejszej eksploatacji komina. Naszą misją jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania instalacji grzewczych w domach użytkowników, z tego względu przyłączamy się do wielu inicjatyw i przedsięwzięć, w celu propagowania wiedzy w tym temacie – skomentował Paweł Jarzyński, Prezes zarządu Jawar. Spotkanie będzie świetną okazją do szerokiej dyskusji, a także wymiany doświadczeń ekspertów nie tylko z Polski, ale i z zagranicy.

Ubiegłoroczna V, a zarazem jubileuszowa konferencja powiązana była z obchodami 60-lecia Cechu Kominiarzy Polskich. W wydarzeniu wzięło udział niemal 200 osób.

Więcej informacji na temat konferencji: http://www.cechkominiarzy.pl/program-konferencji-bezpieczne-cieplo-(2)(0)(1)(8)-safe-heat-(2)(0)(1)(8)-program-7-7-174.html