Testy przeprowadzone przez rumuńskie Stowarzyszenie Specjalistów ds. Motoryzacji (ASAR) dotyczące chińskiego czynnika chłodniczego importowanego i sprzedawanego jako R134a w nielegalnych jednorazowych butlach wykazały, że zawierają one mieszaniny R22, węglowodorów i innych nieznanych gazów z niewielkimi ilościami R134a.

Wykazano, że jedna z trzech butli „R134a” zakupionych w Internecie ma tylko 1,3% R134a. Pozostałą część zawartości stanowiły głównie R22 (96%) i węglowodór. Druga butla zawierała prawie 86% łatwopalnego węglowodoru, z zaledwie 13% R134a i resztą powietrza.

Trzeci cylinder był potencjalnie bardziej niepokojący, gdyż stanowił 27,6% R134a, a reszta to niezidentyfikowany gaz.