Szkolenie odbędzie się 16 kwietnia 2014 (środa) w Kielcach.

Program szkolenia

09:30 – 11:00 Centrale wentylacyjne i rekuperacyjne KOMFOVENT. Prezentacja produktu, zasady doboru, programy doborowe oraz przewaga nad konkurencją central KOMFOVENT.
11:00 – 12:00 Omówienie zagadnień automatyki central z typoszeregów Komfovent Domekt, Komfovent Kompakt i Komfovent Verso. Porównanie automatyk central wentylacyjnych oraz omówienie ich zastosowania.
12:00 – 13:00 Przerwa obiadowa.
13:00 – 15:00 Prezentacja produktów Stavoklima i Havaco. Najnowsze rozwiązania technologiczne  - zgodność z normą ERP2015. Zasady doboru, przewaga nad konkurencją, programy doboru urządzeń.
15:00 Zakończenie.

Miejsce

Centrum Biznesu – Hotel Kongresowy

Al. Solidarności 34

25-323 Kielce

 

Zasady udziału

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy seminarium otrzymują komplet materiałów technicznych oraz programy doboru na temat prezentowanych produktów marki KOMFOVENT, HAVACO oraz STAVOKLIMA. Zgłoszenia udziału, wraz z danymi uczestników (imię i nazwisko, firma, telefon kontaktowy, miejsce szkolenia) należy przesyłać najpóźniej do dnia 11.04.2014 na adres:

Grzegorz Małkiewicz (Kierownik Regionu lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie), tel. 501 141 018, grzegorz.malkiewicz@ventia.pl.