Według raportu końcowego Grupy Roboczej zajmującej się podstawami naukowymi, wartości GWP dla znanych czynników z grupy olefin fluorowanych (HFO) są następujące:

  • HFO-1234yf (CF3CF=CH2): GWP=0 (wcześniej podawano 4);
  • HFO-1234zeE (Trans- CF3CH=CFH): GWP=1 (wcześniej podawano 6)

Tak niskie wartości GWP są bezpośrednim efektem krótkiego czasu życia czynników w atmosferze, więc ich stężenie w czasie zwiększa się w bardzo niewielkim stopniu - także w porównaniu do dwutlenku węgla (CO2), który po emisji pozostaje w atmosferze.
Raport podaje też niższe wartości dla wielu innych czynników chłodniczych, w tym np. HFC-134a (GWP oceniany wcześniej na 1430, obecnie oceniany jest na 1300).

Wnioski te wynikają z wielu badań naukowych, a przede wszystkim z tych zawartych w pracy: Ø. Hodnebrog, M. Etminan, J. S. Fuglestvedt, G. Marston, G. Myhre, C. J. Nielsen, K. P. Shine and T. J. Wallington (2013), Global warming potentials and radiative efficiencies of halocarbons and related compounds: A comprehensive review, Rev. Geophys., 51.

Fot. Flickr, Christian Lau, na lic. CC BY 2.0.