Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacji SAE (ang. Society of Automotive Engineers) to zawodowa organizacja skupiająca inżynierów zajmujących się motoryzacją, lotnictwem i maszynami wykorzystywanymi w przemyśle, zajmująca się standaryzacją urządzeń takich jak samochody, ciężarówki, łodzie, samoloty, sprzęt budowlany, itp.

Międzynarodowy zespół SAE CRP1234-4 (ang. Cooperative Research Project) utworzony w roku 2012, złożony z przedstawicieli europejskich, amerykańskich i azjatyckich producentów samochodów osobowych (Chrysler/Fiat, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Jaguar Land Rover, Mazda, PSA, Renault i Toyota), spotkał się podczas ostatniego Światowego Kongresu SAE 2013 w Detroit w USA (16-18.04.2013), by podsumować szczegółowe testy przeprowadzone przez jego członków i przedstawić ostateczną opinię na temat doniesień Daimlera o niebezpiecznych skutkach stosowania HFO-1234yf.

We wrześniu 2012 roku, koncern Daimler ogłosił, że opracował nową metodę testów, które wykazały ryzyko pożaru po kolizji, w pojazdach wykorzystujących w instlacji klimatyzacyjnej czynnik chłodniczy DuPont R1234yf. W odpowiedzi na ten poważny zarzut, SAE utworzyła zespół badawczy CRP1234-4 dla dalszej oceny bezpieczeństwa używania nowego czynnika chłodniczego. Wszyscy producenci OEM (ang. Original Equipment Manufacturer), w tym Daimler, zostali zaproszeni do udziału w pracach zespołu.

Badacze CRP SAE przeprowadzili liczne dodatkowe testy różnych konfiguracji, wycieku i ewentualnego zapłonu R-1234yf w pojazdach podlegających uszkodzeniom. Grupa przedstawicieli OEM tworzącyh grupę CRP SAE stwierdziła, że uwalnianie czynnika w badaniu przeprowadzonym przez Daimlera jest nierealne i tym samym nie jest to test odpowiedni dla weryfikacji bezpieczeństwa aplikacji chłodniczych instalowanych w pojazdach. W badaniu Daimlera nie uwzględniono rzeczywistych warunków kolizji pojazdu oraz czynników dodatkowych, które występują podczas wypadków, takich jak to, że każdy samochód odkształca się w różny sposób w momencie uderzenia (nawet przy zastosowaniu tych samych parametrów podczas testów), a także uwzględniających efekt gaśniczy pary uwolnionej z powodu pęknięcia chłodnicy oraz rozproszenia czynnika chłodniczego ze skraplacza na zewnątrz komory silnika. Testy Daimlera nie reprezentowały rzeczywistych uszkodzeń instalacji z czynnikiem chłodniczym. Zespół potwierdził też poprzednią opinię, że "ryzyko narażenia pasażerów na pożar pojazdu związanego z tym czynnikiem chłodniczym jest wyjątkowo niewielkie".

SAE CRP obecnie finalizuje swój raport i w czerwcu 2013 r. trafi on do publikacji.

Źródło: SAE