Sprawa dotyczy producenta samochodów – koncernu Daimler – który sprzeciwił się używaniu nowego czynnik R-1234yf w instalacjach klimatyzacyjnych produkowanych przez siebie pojazdów.
Decyzję w sprawie KE podjęła 22 stycznia br. a oficjalne stanowisko dostępne jest na stronie internetowej http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-50_en.htm

Daimler uparcie odmawiał do tej pory użycia nowego czynnika, zastępującego R134a, uzasadniając to względami bezpieczeństwa. Inni europejscy producenci samochodów uznali za wiarygodne wyniki długotrwałych testów bezpieczeństwa HFO-1234yf i w najnowszych modelach wprowadzili chłodziwo opracowane przez Honeywell w partnerstwie z DuPont.

Od 1 stycznia 2011 r., systemy klimatyzacji w nowych typach pojazdów muszą być wypełnione czynnikiem chłodniczym o niskim GWP, zgodnie z dyrektywą UE zwaną w skrócie "MAC " (dyrektywa UE 2006/40/WE on mobile air conditioning). W 2009 r. producenci samochodów wybrali nowy czynnik HFO-1234yf, spełniający wymóg niskiego GWP. Dotychczas stosowany czynnik chłodniczy R134a z GWP 1300, jest de facto zakazany w nowo homologowanych pojazdach (nowych modelach) od dnia 1 stycznia 2011 roku. W 2011 r. Komisja została poinformowana o poważnym problemie zaopatrzenia producentów w czynnik HFO-1234yf, dlatego też, w świetle tej szczególnej okoliczności w 2011 i wyłącznie w odniesieniu do tej kwestii, Komisja Europejska powstrzymała się do 31 grudnia 2012 od rozpoczęcia procedur w sprawie naruszenia przepisów w przypadkach, w których produkcja pojazdów będzie nadal odbywać się z R134a.

Od 1 stycznia 2013 dyrektywa MAC jest w pełni stosowana. Oznacza to, że wszystkie pojazdy silnikowe, które mają być zarejestrowane i sprzedawane w UE muszą spełniać wymogi nowych przepisów określonych w dyrektywie ramowej 2007/46/WE. Od 1 stycznia 2017 r. zakaz ten zostanie rozszerzony na wszystkie nowe pojazdy .

Wyprodukowane i wprowadzone na rynek UE przez niemieckiego producenta po 01.01.2013 roku pojazdy z R134a nie są zgodne z prawem UE, jednak niemieckie władze homologacyjne udzieliły rozszerzenia homologacji starych pojazdów na te nowo wyprodukowane, co w efekcie pozwoliło na czasowe wyłączenie przedmiotowych pojazdów od zgodności z dyrektywą MAC. KE uważa, że rozszerzenia homologacyjne były wnioskowane wyłącznie w celu obejścia stosowania przepisów dyrektywy MAC.

Postępowanie sądowe KE vs. Niemcy może zakończyć się nałożeniem kary w postaci wysokiej grzywny.

Tego samego dnia, 23 stycznia br., Komisja wysłała pismo pilotażowe do władz trzech państw członkowskich: Wielkiej Brytanii, Belgii i Luksemburga, które powiadomiły Komisję o podobnych praktykach (rozszerzeniu homologacji starych pojazdów). Dane państwo członkowskie ma około 10 tygodni na udzielenie odpowiedzi Komisji.

 

Źródło: Komisja Europejska www.europa.eu