EFCTC (European Fluorocarbons Technical Committee) przypomina, że nowelizacja regulacji F-gazowej dotyczy wycofywania czynników z grupy HFC w UE oraz ograniczenia importu urządzeń zawierających HFC, jednak przede wszystkim skupi się na czynnikach o wyższym GWP. Czynniki HFC o niższych wartościach GWP będą wciąż spełniać ważną rolę w energetycznie efektywnych bezpiecznych rozwiązaniach, stosowanych także w klimatyzacji i chłodnictwie.
- Nie można zapominać, że wycofanie czynników HFC da oczekiwany efekt środowiskowy, jeśli nowa regulacja pozwoli przemysłowi przestawić się na nowe czynniki łatwo i efektywnie kosztowo – zauważa Nick Campbell z zarządu EFCTC (European Fluorocarbons Technical Committee).

Ograniczenie zużycia

Dostępność czynników HFC do napełniania nowych instalacji i uzupełniania ubytków w obecnie funkcjonujących urządzeniach będzie sukcesywnie ograniczana przez najbliższe kilkanaście lat. Punktem odniesienia będzie „poziom bazowy”, czyli średnie roczne zużycie HFC z lat 2009-2012. Już w 2015 r. zamrożone zostanie zużycie HFC na poziomie bazowym, natomiast pierwsze cięcie o 7% nastąpi w 2016 r. Dwa lata później w Unii Europejskiej będzie dostępnych o 27% mniej czynników HFC wobec poziomu bazowego, a kilka kolejnych cięć docelowo doprowadzi do ograniczenia zużycia F-gazów o 79% wobec poziomu bazowego.

 

GPW>2500 na cenzurowanym

Ponadto, od 2020 r. planuje się całkowite wycofanie z użycia czynników o wysokim wskaźniku GWP, przekraczającym 2500. Zabroniony będzie zarówno montaż nowych instalacji na takich czynnikach, jak również dopełnianie ubytków. Dotyczy to przede wszystkim R404A i R507. W drodze wyjątku – przez kilka lat ma być dozwolone serwisowanie istniejących urządzeń, ale wyłącznie czynnikami pochodzącymi z odzysku.
Zakaz ten ma dotyczyć wszystkich urządzeń o pojemności co równej lub większej  niż 40 ton ekwiwalentu CO2.

 

Wprowadzanie na rynek

Pojawiły się też poważne zakazy dotyczące "wprowadzania na rynek" sprzętu zawierającego HFC:

  • hermetycznie zamknięte fabrycznie nowe urządzenia chłodnicze zawierające HFC o GWP powyżej 150 (od 2020 roku);
  • centralne systemy chłodnicze dla zastosowań komercyjnych o wydajności powyżej 40 kW i zawierające HFC o GWP powyżej 150 (od 2022, z wyjątkiem systemów kaskadowych, gdzie jako czynnika pierwotnego można używać tylko HFC o GWP  poniżej 150);
  • hermetycznie zamknięte systemy klimatyzacji komfortu zawierające HFC (od 2020);
  • małe klimatyzatory typu split, zawierające HFC (od 2022), z wyjątkiem czynników o GWP niższym niż 750.

Terminy te mogą zostać przyspieszone do roku 2020, zależnie od wyników procesu nowelizacji.

 

Dalsze prace

Dodatkowo, zapowiedziano wprowadzenie systemu ewidencjonowania, który miałby lepiej monitorować sprzęt zawierający F-gazy, importowany do EU. Zastępuje to proponowany wcześniej zakaz systemów napełnionych fabrycznie.

Parlament Europejski ogłosił też, że dalszym dyskusjom poddanych będzie kilka innych kwestii, m.in. opłata za HFC, którą mieliby ponosić producenci czynników.Decyzja w tej sprawie ma być odsunięta do 2017 roku. Przedmiotem dalszych ustaleń będą też zasady dotyczące szkoleń i certyfikacji dla czynników  alternatywnych. Poprzedzi je raport dotyczący zasad bezpieczeństwa postępowania z czynnikami naturalnymi w krajach członkowskich (ma powstać do 2017 roku).

 

Komentuje Michał Dobrzyński, Prezes Zarządu Fundacji PROZON

Nie trzeba wpadać w panikę. Branża chłodnictwa i klimatyzacji poradziła sobie praktycznie bezstresowo z całkowitym wycofaniem CFC (R12) i od kilku lat dobrze przygotowuje się do ostatecznego pożegnania HCFC (bo zregenerowany czynnik R22 można stosować do serwisu wyłącznie do 31 grudnia 2014 r.). Poradzimy sobie także z ograniczaniem zużycia HFC, choć największe koszty takich działań znów spadną na operatorów – finalnych użytkowników instalacji. Nie znamy jeszcze ostatecznych kompromisowych ustaleń "trialogu brukselskiego", ale z pewnością nowe przepisy nie będą zakazywać eksploatowania istniejących instalacji pracujących na HFC - nawet tych HFC cechujących się najwyższymi wskaźnikami GWP - pod warunkiem, że instalacje te będą szczelne i będą serwisowane zgodnie z wymaganym prawem harmonogramem.