Nowy produkt Mitsubishi, dzięki rozwiązaniu dwururowemu, zapewnia funkcję grzania i chłodzenia w różnych strefach budynku. Dzięki temu następuje wysoki odzysk ciepła i uzyskiwane jest wysoka efektywność energetyczna. Typoszereg H2i™ zapewnia wysokie parametry w trybie grzania dla zimnych stref klimatycznych (do 85% wydajności grzewczej przy temperaturze zewnętrznej -25OC).
Inne cechy nowej jednostki:

  • innowacyjna technologia wtrysku zapewniająca wysoką wydajność grzewczą przy niższej temperaturze zewnętrznej;
  • wbudowane nagrzewnice zabiegające zaszranianiu;
  • sprężarka inwerterowa;
  • współpraca z urządzeniami systemu CITY MULTI – jednostkami wewnętrznymi i siecią sterowania.