VRF wg standardów Eurovent

Po prawie 2 latach od powstania specjalnego Komitetu (luty 2011, Paryż), składającego się z przedstawicieli 8 producentów, Komitet ten zakończył swoje zadanie i opracował standardy ocen i wytycznych dla systemów ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego VRF (The Operational Manual and Rating Standards for Variable Refrigerant Flow VRF systems).

W informacji prasowej oraz na stronach Programu VRF Euroventu nie podano składu Komisji, jednak uważa się, że wytyczne opracowane zostały przez Climaveneta, Daikin, LG, Samsung i Toshiba, które weszły w skład Komitetu w 2011 roku.

Producenci, którzy chcą przystąpić do nowego programu certyfikacji VRF proszeni są o kontakt mailowy z Eurovent: apply@eurovent-certification.com. Firmy te w mailu zwrotnym otrzymają szczegółowy pakiet informacji dotyczący opracowania wytycznych (OM+RS) dla VRF.

Ponieważ rejestracja producentów VRF jest dobrowlona, Eurovent nie wyznacza ostatecznego terminu na przesłanie deklaracji przez producentów. Certyfikacja VRF dotyczyć będzie dwu kategorii: urządzeń poniżej 50 kW i powyżej 50 kW.

Deklaracje certyfikacyjne dla produktów poniżej 50 kW muszą być dostarczone przez wnioskodawcę przed 31 stycznia 2013 r. Do końca lutego Eurovent przedstawi listę produktów wybranych do badań.

Deklaracje certyfikacyjne dla produktów powyżej 50 kW muszą być dostarczone przez wnioskodawców przed 31 kwietnia 2013 r., a lista badanych produktów w tym zakresie wydajności powinna być opracowana do 30 maja 2013 r.

Udostepnienie wyników testów przez EC planowane jest przed 30 września br. 30.09.2013 r. to także termin, do którego Eurovent Certification zamierza opublikować certyfikaty wydajności według programu.

Wytyczne Eurovent dla systemów VRF - w opracowaniu

Nadzorowane przez Eurovent standardy określania i prezentacji danych technicznych urządzeń HVACR, umożliwiają łatwe porównanie parametrów konkurujących ze sobą produktów w danym segmencie. Dzięki takiemu ujednoliceniu klient ma możliwość dokonania świadomego wyboru produktu. W oparciu o dane zawarte na stronie internetowej Eurovent, użytkownik ma pewność co do parametrów technicznych urządzeń. Certyfikacja danych stanowi również zasadę fair-play pomiędzy producentami.

Dotychczas Eurovent wprowadził następujące Programy certyfikacyjne:

Air to Air Plate Heat Exchangers (AAHE) - dla krzyżowo-płytowych wymienników ciepła typu powietrze-powietrze
Air to Air Rotary Heat Exchangers (AARE) - dla obrotowych wymienników ciepła typu powietrze-powietrze
Close control air conditioners (CC) - dla szaf klimatyzacji precyzyjnej
Comfort Air Conditioners (AC) - dla klimatyzatorów komfortu
Air Handling Units (AHU) - dla central klimatyzacyjnych
Chilled Beams (CB) - dla belek chłodzących
Cooling and Heating Coils (COIL) - dla chłodnic i nagrzewnic
Cooling Towers (CT) - dla wież chłodniczych
Drift eliminators (DE) - dla odkraplaczy
Fan Coil Units (FCU) - dla klimakonwektorów wentylatorowych
Air Filters class F5÷F9 (FIL) - dla filtrów powietrza klasy F5÷F9
Heat Exchangers for Refrigeration (HE) - dla wymienników ciepła dla chłodnictwa
Liquid Chilling Packages and Heat Pumps (LCP-HP) - dla agregatów wody ziębniczej i pomp ciepła
Rooftop (RT) - dla central dachowych (tzw. rooftopów)
Refrigerated display cabinets (RDC) - dla komór chłodniczych

oraz najnowszy:

Variable Refrigerant Flow (VRF) - dla systemów ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego.

O Eurovent

Założona w 1993, firma Eurovent Certification jest uznanym światowym liderem w dziedzinie certyfikacji charakterystyk wydajności pracy produktów wentylacyjnych, chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z normami europejskimi i międzynarodowymi. Oferuje projektantom HVACR, architektom i użytkownikom końcowym produkty przetestowane w oparciu o najbardziej kompleksowe programy certyfikacji, potwierdzone odpowiednim świadectwem charakterystyki oraz specjalnie oznakowane. Eurovent objął programem certyfikacji pompy ciepła, agregaty chłodzące, klimatyzatory, urządzenia wentylacyjne, filtry powietrza F5-F9, belki chłodzące, chłodnice, nagrzewnice i inne urządzenia HVACR. Produkty oznaczone Certyfikatem Eurovent to gwarancja dla klientów i użytkowników, że produkty będą działać zgodnie z dokumentacją projektową, że dane opublikowane i przekazane są prawdziwe, a tym samym zużycie energii i koszty zostały prawidłowo określone.

Więcej informacji w informacji prasowej Eurovent (en) oraz na stronie Eurovent www.eurovent-certification.com

Źródło: Eurovent, www.eurovent-certification.com