Nowość 2014 w ofercie Pro-Vent MISTRAL MAX

MISTRAL MAX to centrale wentylacyjne z pompą ciepła, idealne dla budynków pasywnych i energooszczędnych. Centrale te są przystosowane do współpracy z gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC) PROVENT-GEO. MISTRAL MAX realizuje funkcje:

  •     wentylacji z odzyskiem ciepła,
  •     ogrzewania nadmuchowego,
  •     chłodzenia (klimatyzacji),
  •     nawilżania (opcja w wersji GEO).

W typoszeregu MISTRAL MAX znajdują się aktualnie 4 wielkości: 400, 600, 800 i 1200. Wszystkie charakteryzują się kompaktowymi wymiarami, niewielkim ciężarem oraz brakiem zewnętrznych skraplaczy-parowaczy, co znacznie ułatwia ich montaż. Parametry techniczne urządzeń znaleźć można w broszurze

W centralach MISTRAL MAX zastosowano wentylatory EC oraz wysokosprawny wymiennik ciepła i sprężarkową pompę ciepła. Pompa ciepła pobierając energię z powietrza wyrzutowego, dostarcza tanią energię grzewczą zimą i chłodne powietrze latem. Producent wyposażył centrale w inteligentną automatykę kontrolującą wszystkie realizowane funkcje oraz stan podzespołów oraz w licznik dostarczanej energii grzewczej.

Dostarczając taniej energii, rekuparatory MISTRAL MAX mogą pełnić funkcje wydajnego wspomagania innych układów grzewczych.