Awans zawodowy najczęściej jest utożsamiany z przeniesieniem pracownika na wyższe, lepiej płatne stanowisko. Wiąże się z większą decyzyjnością oraz szerszym zakresem obowiązków, wykonywaniem bardziej odpowiedzialnych zadań. Na pewno jest czynnikiem motywującym dla awansowanego, przejawem uznania ze strony przełożonych.

Bank Danych o Inżynierach na przełomie lutego i marca br. przeprowadził sondaż pt. "Jak oceniasz swoje szanse na awans w firmie, w której obecnie pracujesz?". Oto jego wyniki:

Jak oceniasz swoje szanse na awans w firmie, w której obecnie pracujesz?

Ponad 58% ankietowanych swoje szanse ocenia jako zerowe. Prawie 25% inżynierów stwierdziło, że mają słabe perspektywy awansu. Jako średnie swoje możliwości rozwoju zawodowego określiło ponad 10% inżynierów. Jedynie 6,5% specjalistów jest prawie pewnych awansu w swojej obecnej pracy. więcej>>

 

Źródło: Bank Danych o Inżynierach