4-dniowe szkolenia dla instalatorów urządzeń grzewczych będą odbywały się w kwietniu, maju i czerwcu 2013 roku, w Katowicach, na terenie Centrum Szkoleniowego Nowoczesnych Technik Grzewczych w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum.

Szkolenie pt. "Instalator urządzeń grzewczych c.o. na paliwa stałe" obejmuje 4 dni zajęć, a podczas nich wykłady, laboratoria i ćwiczenia. Tematyka szkolenia obejmuje podstawy teoretyczne, konstrukcyjne, praktykę instalatorskią i technologie eksploatacji nowoczesnych kotłów małej mocy zasilanych paliwem stałym, w tym szczególnie biomasą, w skojarzeniu z kolektorem słonecznym.

Termin szkoleń: 15-18.04.2013, 13-16.05.3013, 18-21.06.2013 r.
Czas trwania: 4 dni
Koszt szkolenia: 800 zł netto/os.

Dofinansowane:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 30%
  • duże przedsiębiorstwa 25%

Dofinansowanie jest udzielane w formie pomocy publicznej w wysokości 25% lub 30% i przysługuje przedsiębiorcy zgodnie z Regulaminem świadczeń usług przez PNT dostępnym na stronie internetowej www.euro-centrum.com.pl.

 

Program szkolenia

Dzień I

    Wykład
        Rodzaje urządzeń grzewczych, budowa, sposoby sterowania
        Paliwa stałe w tym biomasa – preferencje i dostępność

    Laboratorium
        Regulacja pracy kotła wyposażonego w sterownik bistabilny przy pomocy podręcznych przyrządów pomiarowych

    Wykład
        Podstawy procesu spalania
        Proste metody obliczeń podstawowych parametrów procesu cz.1.

    Laboratorium
        Regulacja pracy kotła wyposażonego w sterownik bistabilny przy pomocy profesjonalnych przyrządów pomiarowych dane pod ćwiczenia

    Ćwiczenia
        Proste metody obliczeń podstawowych parametrów procesu cz.2.

Dzień II

    Laboratorium
        Stany zwiększonej emisji zanieczyszczeń, regulacja pracy kotła wyposażonego w sterownik bistabilny bez użycia aparatury badawczej i przyrządów pomiarowych

    Wykład
        Obowiązujące akty prawne
        Przepisy bezpieczeństwa i możliwości określenia sprawności działania instalacji kominowej
        Wady i zalety możliwych rozwiązań projektowo-wykonawczych /konstrukcyjno-wykonawczych pod kątem doboru i eksploatacji
        Właściwa eksploatacja i konserwacja
        Możliwości usprawnienia i modernizacji istniejących instalacji

    Laboratorium
        Praca instalacji – różnice pracy kotła zależnie od wielkości zładu, zastosowanych pomp, zaworów itp.

Dzień III

    Laboratorium
        Współpraca z kolektorem słonecznym, praca instalacji z zastosowaniem automatyki pogodowej i pokojowej

    Wykład
        Rodzaje instalacji, wyposażenie i sterowanie możliwości techniczne i prawne
        Urządzenia wykorzystujące energię odnawialną (kolektory słoneczne, pompy ciepła, turbiny wiatrowe itp.)informacje podstawowe

    Laboratorium
        Stany awaryjne i praca kotła przy wykorzystaniu sterownika adaptacyjnego cz.1

    Wykład
        Elementy audytu energetycznego pod kątem doboru instalacji, jej eksploatacji i kosztów produkowanego ciepła i c.w.u.

    Laboratorium
        Praca instalacji pod różnym obciążeniem + stany awaryjne cz.2

Dzień IV

    Wykład
        Wpływ budowy kotła i parametrów procesu na ekologię i ekonomię
        Obowiązujące uwarunkowania prawne dotyczące montażu urządzeń grzewczych na paliwa stałe, eksploatacji, bhp oraz badań energetyczno-emisyjnych

 

O Euro-Centrum

Euro-CentrumEuro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny został założony w 2007 roku w Katowicach. Tak jak cała Grupa Euro-Centrum koncentruje się na rozwoju technologii energooszczędnych oraz poszanowaniu energii w budynkach. Jest miejscem spotkania biznesu z nauką. W Parkku swoją siedzibę ma także Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych, które zajmuje się wsparciem doradczym i technologicznym dla instalatorów pomp ciepła, kolektorów słonecznych, systemów wentylacji i kotłów na paliwa stałe. Szkolenia, obok działalności badawczo-naukowej i doradczej, stanowią główną oś działalności proekologicznej Parku Naukowo-Technologicznego. Park organizuje wizyty studyjne dla studentów i pracowników naukowych oraz lekcje ekologiczne dla dzieci, podczas których na własnym przykładzie pokazuje korzyści i potrzeby efektywnego korzystania z energii. Więcej o Euro-Centrum: http://www.euro-centrum.com.pl/artykuly/pokaz/pnt/37/o-parku-naukowo-technologicznym

Źródło: PN-T Euro-Centrum