Już 2 czerwca br. w Sosnowcu odbędzie się konferencja „Bezpieczna ewakuacja”, dotycząca bezpieczeństwa pożarowego w budynkach w Polsce i na świecie. Na konferencji zarejestrowało się blisko 600 osób z całej Polski i zagranicy, a wyznaczony limit miejsc wyczerpał się na długo przed tym wydarzeniem. Dla tych wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć w konferencji osobiście, organizatorzy przygotowali możliwość wysłuchania prezentacji i obserwowania pokazowego palenia budynku na żywo w sieci internet, za pośrednictwem transmisji on-line dostępnej na stronie www.bezpieczneewakuacja.pl.

Konferencja „Bezpieczna ewakuacja” to podsumowanie wielomiesięcznego projektu badawczego prowadzonego w Sosnowcu przez instytucje badawcze, uczelnie i sektor prywatny. Jej celem jest omówienie i przeanalizowanie różnorodnych czynników, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo ludzi w przypadku wystąpienia pożaru w budynku oraz ocena efektywności działania różnych systemów zabezpieczeń pożarowych pionowych dróg ewakuacyjnych w Polsce i na świecie.

Podczas transmisji na żywo internauci będą mogli wysłuchać 12 merytorycznych prezentacji oraz zobaczyć bezpośrednią relację z pożaru wywołanego w obiekcie testowym w Sosnowcu.

Zagadnienia poruszane podczas konferencji:
•    Stosowanie systemów wentylacji pożarowej w aspekcie formalno-prawnym i rzeczywistym w Polsce i na świecie.
•    Ograniczenia w funkcjonowaniu systemów wentylacji pożarowej i problemy związane z bezpieczną ewakuacją ludzi z budynków.
•    Ocena skuteczności powszechnie stosowanych systemów kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła.
•    Wpływ czynników klimatycznych na przebieg pożaru poprzez zapobieganie przed zadymieniem lub oddymianiem.
•    Analiza skuteczności zastosowanych systemów zapobiegających i zabezpieczających przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynkach średniowysokich i wysokich.
•    Symulacje pożarowe CFD a wyniki badań pozyskanych podczas rzeczywistych pożarów – analiza prób badawczych przeprowadzonych w Sosnowcu w obiekcie testowym.

Wśród prelegentów znajdują się:
•    dr inż. Grzegorz Kubicki, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej,
•    inż. Raimund Pamlitschka, emerytowany pracownik European Committee for Standardization (CEN),
•    mgr inż. Wilfried Mertens, Instytut Aerodynamiki Przemysłowej I.F.I. GmbH, Aachen,
•    dr inż. Małgorzata Król, Politechnika Śląska,
•    Grzegorz Sypek, firma SMAY FZE,
•    mł. bryg. Marcin Cisek, Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
•    mgr inż. Izabela Tekielak-Skałka, firma SMAY Sp. z o.o.,
•    inż. Jarosław Wiche, firma SMAY Sp. z o.o.,
•    mł. bryg. mgr inż. Daniel Małozięć CNBOP-PIB
•    dr inż. Grzegorz Sztarbała
•    st. kpt. mgr inż. Jacek Szczypiorski - Dowódca JRG nr. 1 PSP w Sosnowcu
a także,
•    Bronisław Skaźnik – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
•    bryg. dr inż. Jacek Zboina, z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
Dodatkowe informacje oraz harmonogram dostępny jest na stronie www.bezpiecznaewakuacja.pl/harmonogram

Źródło: SMAY Sp. z o.o.