W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Kuratora Oświaty, Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu Miasta Bydgoszczy, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, przedsiębiorcy z różnych stron Polski (Poznań, Bochnia, Ostrów Wielkopolski), zaprzyjaźnione szkoły z Bochni i Gdyni, a także branżowe media.

Po przywitaniu gości Pani Wiesława Sraga Dyrektor Szkoły przypomniała historię naszych zabiegów o wpisanie na listę zawodów nowego zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji. Kolejny prelegent Pan Janusz Wiśniewski, reprezentujący Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu w Bydgoszczy, przedstawił lokalne potrzeby gospodarki i rynku pracy w zakresie kształcenia zawodowego.

Następna część obrad była poświecona prezentacji podstawy programowej, którą przybliżył uczestnikom jej współtwórca mgr inż. Andrzej Mrzygłód. W analizowanie treści, przewidzianych dla zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji, żywo włączali się przedsiębiorcy. Podkreślali konieczność zrealizowania wielu zagadnień, bowiem zawód wymaga rozbudowanych kompetencji. Dla wszystkich uczestników konferencji, a przede wszystkim przedsiębiorców nie wyobrażalne jest kształcenie w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji bez systematycznego kontaktu z zakładami pracy. Należy podkreślić, że przedsiębiorcy nie tylko zgłaszali oczekiwania wobec szkoły, ale również zaoferowali daleko idącą pomoc.

Ostatnią część konferencji wypełniła konstruktywna dyskusja panelowa pod hasłem przewodnim: Współpraca przedsiębiorców i szkoły w obszarze kształcenia techników chłodnictwa i klimatyzacji. Zagadnieniami, które zajmowały jej uczestników było:

- wsparcie nauczycieli doświadczeniem i wiedzą praktyczną w nauczaniu przedmiotów zawodowych z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji,

- współtworzenie bazy laboratoryjnej szkoły,

- zajęcia laboratoryjne na terenie przedsiębiorstwa, wykorzystanie istniejącej bazy,

- praktyki zawodowe, wakacyjne staże,

- patronat nad klasą, poszczególnymi uczniami,

- merytoryczna pomoc pracowników w przeprowadzeniu egzaminów zawodowych w kwalifikacjach dotyczących technika chłodnictwa i klimatyzacji,

- zatrudnianie absolwentów szkoły.

W wyniku dyskusji określono ramy współdziałania, które zostaną zoperacjonalizowane w konkretnych umowach o współpracy.

Na zakończenie konferencji Pani Dyrektor Wiesława Sraga dziękując uczestnikom za aktywne włączenie się w projektowanie dalszych działań szkoły, wyraziła również zadowolenie z faktu łączenia edukacji z rynkiem pracy. Na tej współpracy korzystają wszyscy: przedsiębiorcy, młodzież znajdująca zatrudnienie oraz cały region. Oczywiście ważny jest tu również aspekt elastyczności instytucji edukacyjnych, które obserwując lokalne potrzeby przedsiębiorców i ludności mogą pod nie tworzyć atrakcyjną i perspektywiczną ofertę edukacyjną.

Autor: Maciej Cierzniewski

Fotogaleria: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1019095748105423.1073741854.948417551839910&type=1