23 września w Ministerstwie Gospodarki zakończyło się przygotowanie podstawy programowej. Opracowali ją nauczyciele: Andrzej Mrzygłód (Zespół Szkół nr 12 - Technikum Elektryczno-Energetyczne w Bydgoszczy) i Krzysztof Konkol (Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni) oraz przedstawiciele firm: Tadeusz Łuczak z DKA (konsultacje) i Tadeusz Sierżęga (Prezes Zarządu firmy KLIMAT z Gdyni). Dokument został zrecenzowany przez dr hab. inż. Dariusza Butrymowicza, związanego z Instytutem Maszyn Przepływowych w Gdańsku, profesora Politechniki Białostockiej i Politechniki Gdańskiej oraz absolwenta gdyńskiego „chłodniczaka”. Kwestią kilku dni jest ministerialny podpis na dokumencie.

Następny krok to szczegółowy program nauczania. Prawdopodobnie będzie go przygotowywać Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - Stworzenie takiego dokumentu przez KOWEZIU jest uzależnione od posiadanych środków finansowych. Programy nauczania, stworzone dla innych zawodów, finansowane były m.in. ze środków unijnych - wyjaśnia Maciej Cierzniewski, kierownik kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy.

Rozmowa z Maciejem Cierzniewskim o drodze do utworzenia zawodu "technik chłodnictwa i klimatyzacji".