Lista podmiotów, które dokonały zgłoszenia do Ministra Gospodarki zamiaru prowadzenia kursów początkowych i uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów w zakresie substancji kontrolowanych - świadectwa kwalifikacji - zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. O substancjach zubażających warstwę ozonową (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1263 ze zm.)

Podmioty, które w latach 2010-2012 dokonały zgłoszenia o przeprowadzonych egzaminach i wydanych świadectwach kwalifikacji:

1. Ośrodek Doskonalenia Kadr Zakładu Usług Technicznych RS NOT Sp. z o.o.
2. Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej
3. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Zarząd Główny
4. Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny
5. Komag Sp. z o.o., Zakład Doskonalenia Kadr
6. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw
7. Politechnika Krakowska, Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza, Wydział Inżynierii Środowiska
8. Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny
9. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji - Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji - Warszawa
10. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi
11. Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji - Szczecinek.

Dane osób, które ukończyły szkolenia w zakresie substancji kontrolowanych i uzyskały Świadectwa Kwalifikacji, są objęte ochroną danych osobowych, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

Listy aktualizowane są raz w miesiącu na stronach www Ministerstwa Gospodarki RP. Stan listy na dzień 08.04.2013 r.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki