Zapraszamy na stoisko Lindab podczas targów Forum Wentylacja w Warszawie w dniach 7-8 marca 2017!

Zwiedzający stoisko 37 będą mieli możliwość przetestowania:

- kompaktowej centrali wentylacyjnej SALDA Smarty 2X P przeznaczonej do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych i sterowanej za pomocą Wi-Fi,
- rewolucyjnej technologii ultradźwiękowej UltraLink do pomiarów przepływu i temperatury powietrza w systemach wentylacyjnych,
- działania siłowników do kontroli przegrody w odcinającej klapie przeciwpożarowej WH25 charakteryzującej się odpornością ogniową do EI 180 S i klasą szczelności obudowy C zgodnie z normą PN-EN 15650,
- stylowych konwektorów podłogowych o wymuszonej konwekcji TKV.

Dodatkowo odwiedzający będą mogli zapoznać się z najnowszymi elementami dystrybucji powietrza, a także z konstrukcją kratki filtracyjnej APF z filtrem w klasie G3-M5. Ponadto po raz pierwszy w Polsce zaprezentowane zostaną modele klimatyzatorów Mistral na 2017 rok.

Jednym z obiektów wystawowych na Arenie Technologii będzie wentylator osiowy Lindab LCA FIRE certyfikowany w klasie F400.