Decyzja o nowej formie współpracy zapadła w lipcu 2015 roku. Na Wydziale Inżynierii Środowiska otwarta została sala, wyposażona w zaawansowany system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Zadaniem instalacji jest zapoznanie studentów z budową, zasadą działania i projektowaniem sieci wentylacyjnej.
 
 

W skład zestawu przekazanego Politechnice Warszawskiej wchodzą:

  • centrala wentylacyjna SMARTY 3X V wyposażoną w wymiennik przeciwprądowy pozwalający na odzysk do 92% ciepła i ciche wentylatory najnowszej generacji EC EBM PAPST - RADICAL,
  • sterownik FLEX z modułem komunikacji sieciowej,
  • komplet kanałów, kształtek i elementów montażowych, pozwalający na stworzenie kompleksowej sieci przepływu powietrza i pokazanie praktycznych zasad instalacji,
  • przepustnice powietrza wraz z siłownikami do zdalnej regulacji instalacji.

Jak podkreśla w oficjalnym piśmie skierowanym do Lindab Dziekan Wydziału Inżynierii i Środowiska Politechniki Warszawskiej, prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga, urządzenia będą wykorzystywane w procesie dydaktycznym oraz pracach związanych z badaniami odzysku ciepła w systemach wentylacyjnych (pełna treść dokumentu).

 

Na Wydziale umieszczono też nowe tablice informacyjne:
  • wizualizacja przykładowego systemu wentylacyjnego z opisem elementów;
  • tablica informacyjna - program wspomagający projektowanie;
  • tabliczka znamionowa opisująca budowę centrali SMARTY 3X V, przedstawiająca zasadę działania wymiennika przeciwprądowego.

Jak podkreśla Lindab, nie jest to ostatnie słowo firmy. W przyszłości możemy się spodziewać jeszcze ciekawszych i bardziej zaawansowanych realizacji edukacyjnych na terenie Politechniki Warszawskiej, a także dalszego rozwoju programu szkoleniowego dla studentów prowadzonego w siedzibie firmy Lindab.