Słownik umożliwia wyszukiwanie terminów w języku arabskim, chińskim, holenderskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, japońskim, norweskim, rosyjskim i hiszpańskim.

Międzynarodowy Słownik Chłodnictwa IIR (IIR International Dictionary of Refrigeration) dostępny online oferuje naukowcom, producentom, inżynierom, technikom, operatorom oraz innym zainteresowanym na praktyczne wykorzystanie danych potrzebnych do tworzenia treści związanych z technologiami chłodniczymi w wielu językach. Dane słownika były już wykorzystywane przez inne międzynarodowe organizacje HVAC do tworzenia własnych baz danych.

http://dictionary.iifiir.org/search.php

Słownik IIR w liczbach:

- ponad 4 300 terminów w języku angielskim i francuskim, w tym 800 synonimów,

- około 3500 definicji w języku angielskim i francuskim,

- około 7 800 terminów, synonimów i definicji

- terminy w 11 językach.

 

To międzynarodowe narzędzie jest wynikiem pracy blisko 200 ekspertów, członków sieci IIR, z około 30 krajów na całym świecie.

Zawartość słownika obejmuje wszystkie obszary chłodnictwa, takie jak:

- podstawowe zasady (termodynamika, przenoszenie ciepła i masy itp.)

- produkcja urządzeń chłodniczych (systemy chłodnicze, czynniki chłodnicze itp.)
- instalacje chłodnicze
- metody schładzania, chłodzenia i zamrażania
- przechowywanie, transport i dystrybucja
- zastosowania chłodnicze w przypadku łatwo psujących się produktów i przemysłu rolno-spożywczego
- klimatyzacja
- pompy ciepła
- kriogenika
- środowisko

 

 

The IIR International Dictionary of Refrigeration
(IIR - International Institute of Refrigeration)