W informacji prasowej z 2 lipca br. EFCTC informuje, że otrzymała niemal 100 raportów na temat ewentualnego nielegalnego handlu czynnikami chłodniczymi od momentu uruchomienia platformy służącej tym celom.

Platforma Illegal Trade “Action Line” https://efctc.integrityline.org/ została uruchomiona w marcu 2019 r. przez EFCTC w imieniu legalnych dostawców czynników chłodniczych. Ma na celu zapewnienie poufnych sposobów zgłaszania nielegalnej działalności w Europie, która zakłóca rynek, ma poważny wpływ na środowisko i jest wbrew europejskim przepisom dotyczącym gazów cieplarnianych. Otrzymane w wyniku zgłoszenia raporty i źródła informacji pozostaną poufne i są analizowane przez niezależną firmę doradczą finansowaną przez EFCTC. 

- Raporty te dostarczają ważnych informacji na temat potencjalnie nielegalnych transakcji, które w przeciwnym razie pozostałyby niezauważone i niezgłoszone - stwierdził prezes EFCTC Nick Campbell. - Wiele nielegalnych produktów jest sprzedawanych online, dlatego zachęcamy portale internetowe do usuwania reklam i witryn, które oferują nielegalne HFC. Nielegalne czynniki stwarzają ryzyko dla osiągnięcia celów UE w zakresie ochrony środowiska i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw i wykonawców. 

Aby ułatwić raportowanie o nadużyciach w handlu czynnikami, platforma do zgłaszania nadużyć została w ostatnm czasie zmieniona i uproszczona. Jest teraz dostępna w kilku językach, w tym w języku niemieckim, włoskim i polskim.

Osoby, firmy i stowarzyszenia, które uważają, że zidentyfikowały nielegalny handel HFC, mogą to zgłosić poprzez EFCTC Whistle-Blowing Line: https://efctc.integrityline.org/