Funkcjonariusze Izby Administracji Skarbowej w Łodzi podczas odprawy celnej zatrzymali czynniki chłodnicze o wartości rynkowej ok. 2,5 mln złotych, wwiezione do kraju bez wymaganych zezwoleń i oznaczeń. Są to fluorowane gazy cieplarniane, nawet kilkanaście tysięcy razy bardziej niebezpieczne dla środowiska od dwutlenku węgla.

Dwie przesyłki gazów, m.in. R134Aa, R404A R410A, o łącznej wadze 24.459 kg, wytypowali do kontroli funkcjonariusze łódzkiego CUDO (Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw). Import towaru zgłoszono w imieniu przedsiębiorcy z siedzibą na Ukrainie.

Kontrola dokumentów dokonana przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i identyfikacja gazów, przeprowadzona przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu, we współpracy z Inspekcją Ochrony Środowiska i pracownikami Fundacji Ochrony Klimatu PROZON, nie pozostawiła wątpliwości, że towar nie spełniał podstawowych wymogów związanych z jego przywozem na obszar UE. Przede wszystkim importer nie posiadał pozwolenia na przywóz w ramach przyznanych przez Komisję Europejską kontyngentów (norm przywozowych), a do tego część gazu przewożono niezgodnie z przepisami, tzn. w pojemnikach jednorazowego użytku, bez odpowiednich oznaczeń. Dodatkowo, do przesyłek nie dołączono specjalnego oświadczenia, potwierdzającego wyprodukowanie czynnika chłodniczego w sposób przyjazny dla środowiska.

Wykrycie nieprawidłowości umożliwiło nie tylko użycie nowoczesnych urządzeń, ale przede wszystkim zadecydowało o tym przygotowanie merytoryczne i wiedza funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, dotycząca skomplikowanych regulacji prawnych UE w zakresie obrotu gazami sklasyfikowanymi jako cieplarniane.

Teraz o losach przesyłek zadecyduje sąd, który może orzec przepadek na rzecz Skarbu Państwa. Możliwe jest również, po wydaniu odpowiedniej decyzji, zniszczenie towaru na koszt importera pod dozorem organu celno-skarbowego.

 

 

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Zdjęcia: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi