EQ PRIME to centrale o kompaktowej budowie, wyposażone w nowo zaprojektowane, maksymalnie energooszczędne silniki z magnesami trwałymi (zgodne z IE4), które przyczyniają się do obniżenia mocy właściwej wentylatora (SFP) oraz przyczyniły się do zmniejszenia gabarytów urządzenia. Kolejnym nowym komponentem nowych central wentylacyjnych Flakt Woods jest obrotowy wymiennik ciepła marki Semco, który ze względu na swój wysoki poziom przenoszenia wilgoci i ciepła, pomógł dodatkowo zmniejszyć wagę i wymiary jednostek. Centrale eQ PRIME wyposażono w filtry powietrza klasy F7, zapewniające skuteczne oczyszczanie powietrza.

Urządzenia eQ PRIME są pełni kompatybilne z systemami BMS (ang. Building Management Systems), wyposażone są w szereg funkcji sterowania i regulacji, w tym także system monitoring energii, tryb oszczędzania energii, regulację temperatury i odzysku chłodzenia. Opcjonalne funkcje to dla przykładu możliwość kontroli stałego przepływu powietrza przez wentylator, monitoring zabrudzenia filtra i alarm pożarowy. Cztery najmniejsze modele eQ PRIME posiadają systemy sterowania zamontowane na zewnętrz obudowy, natomiast cztery większe jednostki posiadają układy sterowania zintegrowane wewnątrz obudowy.

Dla ułatwienia montażu i zmniejszenie kosztów, urządzenie jest dostarczane do zamontowania na jednej ramie, którą można podzielić w razie konieczności na trzy części. Centrale mogą być dostarczane w całości lub jako moduły do zamontowania w maszynowni.

Fläkt Woods zajmuje się również uruchomieniem central i właściwą regulacją dla zapewnienia optymalnej wydajności energetycznej i maksymalizacji żywotności jednostek. Po zakończeniu procedury uruchomienia przez Fläkt Woods, pracę eQ PRIME można śledzić online poprzez Web Smart EQ, który nieustannie sprawdza stan, gotowość i wydajność urządzenia. Oprogramowanie pozwala również na dostosowanie nastaw i harmonogramów, przy jednoczesnym zminimalizowaniu czasu przestojów i zmniejszenia możliwości awarii.

Producent oferuje również szereg opcjonalnych akcesoriów, w które można wyposażyć modele eQ PRIME, np. nóżki na ramie, wentylatory VAV, dodatkowe termostaty do chłodzenia lub ogrzewania nocnego, czujniki CO2, czujnik ruchu lub czujnik dymu.

Dobór central wentylacyjnych eQ PRIME ułatwia program Fläkt Woods ACON

EQ PRIME stanowi ważne uzupełnienie gamy central wentylacyjnych oferowanych przez Fläkt Woods ze względu na swoje zalety takie jak oszczędności energii, mniejsze rozmiary, łatwy dobór i możliwość sterowania online. Wykonawcy docenią tę serię produktów za łatwość ich montażu, a użytkownicy za wartości ekonomiczne w tym oszczędności energii wynikające z technologii wysokiej wydajności ogrzewania i chłodzenia.

Dane techniczne serii eQ PRIME: w karcie katalogowej

 

Źródło: Fläkt Woods