Ziehl-Abegg zaprezentował na targach Mostra Convegno w Mediolanie nową generację wentylatorów, które wyróżniają się niezwykłą ekonomicznością w eksploatacji. Dzięki technologii ZAplus producent wyznacza nowy standard w dziedzinie efektywności energetycznej, który znacznie wyprzedza europejską dyrektywę (ErP) dotyczącą oszczędzania energii.

ZAplus to wentylator osiowy serii FE2owlet firmy Ziehl-Abegg wyróżniający się zwartą obudową wykonaną z bardzo trwałego materiału kompozytowego, w której zintegrowany jest silnik i układ sterujący. Oprócz precyzyjnego połączenia elementów, materiał kompozytowy umożliwia tworzenie nowych kształtów, które korzystnie wpływają na strumień powietrza.
Nowe rozwiązanie techniczne łączy w sobie cały szereg zalet i możliwości. Oprócz oszczędności energii, dyrektor produktu Chris-Marco Besler, wskazuje na wydajność wyższą do 15%.

Ziehl-Abegg stawia w konstrukcjach na nowatorskie, bardzo wytrzymałe i lekkie materiały, stąd system ZAplus waży przynajmniej osiem kilogramów mniej niż podobne urządzenia obecnie spotykane na rynku. Dodatkowo dochodzi idealnie zgrane połączenie wentylatora o aerodynamicznym profilu bionicznym, silnika i układu sterowania.

 

ZA plus

Oszczędność sięgająca ponad 150 euro w skali roku dla wentylatora sześciobiegunowego eksperci Ziehl-Abegg wyliczają przy założeniu dziennego czasu pracy średnio 16 godzin (6000 h/rok). Parametry przyjęte przy obliczeniach to cena prądu wynosząca 13 centów za kilowatogodzinę oraz średnio 80% znamionowej prędkości obrotowej. „Zależnie od sytuacji może to dać nawet znacznie więcej niż 200 euro oszczędności rocznie“ – wyjaśnia Besler. Kto zużywa mniej prądu, chroni dodatkowo środowisko, ograniczając emisję CO2.
Jeśli spojrzeć na większe instalacje chłodzenia, to często pracuje tam równolegle kilkaset wentylatorów. W takiej sytuacji mamy do czynienia z poważnymi oszczędnościami, które są niezwykle
korzystne w związku z bieżącymi i przyszłymi wzrostami cen za energię elektryczną. Wyższa cena produktu zwraca się już w ciągu pierwszego roku użytkowania.

To innowacyjne urządzenie przynosi producentom urządzeń oraz klientom dalsze korzyści: dopracowany system minimalizuje ryzyko zwarcia w wyniku uszkodzenia przewodów przez wysoką temperaturę ‑ kanał z kablami zamknięty w taki sposób chroni przewody elektryczne. Dla producentów urządzeń, którzy montują tłumiki akustyczne lub przewody tekstylne, po obu stronach ZAplus umieszczono znormalizowane przyłącza (kołnierz Eurovent).

W fazie projektowania Ziehl-Abegg wziął pod uwagę również transport i montaż płyt pokrywowych (górnych) przez producentów urządzeń: system ZAplus umożliwia stosowanie płaskich płyt pokrywowych. Głęboko wyprofilowane dysze wentylatora, które dotychczas uniemożliwiały układanie płyt jedna na drugiej, należą do przeszłości. Teraz podczas transportu można ułożyć kilka płyt jedna na drugiej. Ponadto producenci urządzeń mogą stosować jako płyty pokrywowe zwykłą blachę, a nawet tworzywo sztuczne lub drewno. „Co daje lepszy wygląd“ – podkreśla
Besler. Stało się to możliwe, ponieważ Ziehl-Abegg ustandaryzował przyłącza.

Wentylator z systemem ZAplus w trybie pracy ciągłej oszczędza w skali roku średnio 150 euro, jak wynika z przeprowadzonych danych pomiarowych. Jednocześnie nowy produkt jest bardziej cichy i daje wzrost wydajności powietrza. System zapewnia już dzisiaj bezpieczną przyszłość producentom urządzeń zaniepokojonym z powodu surowych regulacji UE dotyczących oszczędzania energii (ErP 2015). Dzięki temu, że nowe rozwiązanie techniczne firmy Ziehl-Abegg spełnia z dużym zapasem najostrzejsze na świecie wymogi w zakresie oszczędzania energii.

Wymóg niższego zużycia energii, stawiany przez UE w przyszłości, Ziehl-Abegg spełnia już dziś nawet w przypadku tradycyjnych produktów. Daje to producentom urządzeń nową elastyczność. Producent oferuje użytkownikom bezpieczeństwo w odniesieniu do dyrektywy ErP i niezwykłe szanse w dziedzinie projektowania.