Nawiewnik szczelinowy NSAL-70 wyróżniają następujące cechy:

 • unikalna konstrukcja, umożliwiająca zachowanie stałej powierzchni czynnej w pełnej gamie zakresu wychylenia kierownic (od 0 do 180o);
 • specjalnie wyprofilowana powierzchnia napływu powietrza, pozwalająca na zachowanie stałego poziomu mocy akustycznej generowanej przez nawiewnik;
 • budowa płyty czołowej umożliwiająca maksymalne wykorzystanie efektu Coandy;
 • wygodna regulacja kierunku nawiewu powietrza;
 • pełny zakres parametrów obliczeniowych oraz wizualizacja rozpływu powietrza w programie doboru 3D.

Regulator stałego przepływu KCR wyróżniają:

 • najwyższa skuteczność i wygoda równoważenia instalacji wentylacyjnej, w porównaniu do innych znanych metod
 • możliwość samodzielnej zmiany nastawy w zakresie dostępnych pozycji;
 • w przypadku wycięcia otworu rewizyjnego - możliwy dostępu z zewnątrz;
 • samodzielne dostosowanie do zmian ciśnienia w układach wentylacyjnych (w granicach od 50 do 250Pa);
 • brak konieczności zasilania elektrycznego;
 • możliwość stosowania w układach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Nawiewnik wyporowy schodowy NSCT:

 • jest przeznaczony do dystrybucji powietrza bezpośrednio do strefy przebywania ludzi;
 • montowany jest w podłogach;
 • ma korpus wyposażony w nieruchome kierownice w układzie okręgu (nawiew wirowy);
 • wyposażony jest w okrągły czołowy panel maskujący wykonany z blachy perforowanej (opcjonalnie nierdzewnej), lakierowanej proszkowo na kolor czarny RAL9005;
 • może być (na zamówienie) lakierowany na inny kolor RAL.

Stalowa przepustnica przeciwbieżna GP stosowana jest jako element regulacji przepływu powietrza przez kratkę wentylacyjną lub nawiewnik w średnio- i niskociśnieniowych instalacjach wentylacyjnych. Wykonana jest z ocynkowanych profili stalowych. Na zamówienie możliwe jest wykonanie ze stali nierdzewnej (1.4301).

źródło: Smay