W załączeniu notatka informacyjna SPIUG w sprawie stanowiska Komisji Przemysłu przy Parlamencie Europejskim w sprawę dyrektyw EED i RED: TUTAJ