OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

Monitor Polski z dnia 11 stycznia 2013