Firma Trane - marka Ingersoll Rand - oferuje nowy program Trane Boost służący do optymalizacji systemu chłodzenia, którego zadaniem jest oszczędność energii i maksymalizację wydajności przy uwzględnieniu ograniczeń budżetu, wymogów przepisów, złożoności instalacji oraz możliwości inwestycyjnych i wymagań klienta.

Trane wykorzystuje wiedzę o projektowaniu i zarządzaniu projektami, aby opracowywać i realizować rozwiązania pozwalające na ograniczenie kosztów związanych z eksploatacją, zwiększając wydajność systemu. Dlatego oferta Trane Boost opiera się nie na uniwersalnym podejściu, ale na indywidualnie dostosowanych rozwiązaniach. Kluczowe znaczenie ma zdiagnozowanie i precyzyjne wskazanie obszarów usprawnień systemu i obiektu w celu określenia jasnych i mierzalnych wyników, uzasadniających decyzję o inwestycji.

Trane oferuje rozwiązenie do optymalizacji systemu chłodzenia, dla zmniejszenia zużycia energii i kosztów w długim okresie, oparte na procedurze:

• Krok 1: diagnostyka. Punktem wyjścia jest analiza działania systemu i ocena jego wydajności. Firma Trane stosuje własne narzędzia diagnostyczne, aby przeprowadzić szczegółową, dokładną i obiektywną analizę.

• Krok 2: zalecenia. Po zebraniu danych i zakończeniu diagnostyki istniejący system chłodzenia jest porównywany z indywidualnie dostosowanym rozwiązaniem pod kątem potrzeb i wymagań klienta. Zalecenia opierają się na analizie zidentyfikowanych oszczędności energii i zwrotu z inwestycji.

• Krok 3: wdrożenie. Zespół realizacyjno-projektowy firmy Trane zajmie się wdrożeniem uzgodnionego usprawnienia systemu od fazy projektowania po zarządzanie projektem i jego realizację.

• Krok 4: utrzymanie. Monitorowanie działania instalacji agregatów chłodniczych oraz potwierdzenie wydajności systemu. W celu przeprowadzenia oceny oraz zapewnienia poprawnego działania systemu chłodzenia wykorzystuje się zapisy danych, wykresy trendów oraz narzędzia do prowadzenia analiz.

Nowy program Trane Boost ma gwarantować optymalny zwrot z inwestycji, a zalecane usprawnienia dotyczą trzech elementów systemu chłodzenia:

• Podzespoły. Klienci mogą wybrać poszczególne podzespoły pod kątem wymagań projektowych i optymalizacji kosztów eksploatacji, decydując się np. na wymianę agregatu chłodniczego czy modernizację wieży chłodniczej lub pompy.

• Systemy. Ocena może dotyczyć całego systemu w celu zapewnienia, że rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania związane z parametrami w najbardziej efektywny sposób. Firma Trane korzysta z wiedzy specjalistów z certyfikatem LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) i własnego oprogramowania analitycznego, przygotowując analizy i projekty dotyczące różnych systemów chłodzenia, m.in. systemu odzysku ciepła, zmiennego przepływu po stronie pierwotnej, chłodzenia swobodnego czy akumulacji chłodu.

• Układ sterowania. Kolejnym zadaniem związanym z optymalizacją jest zagwarantowanie optymalnej współpracy poszczególnych składników systemu. Układy sterowania firmy Trane są wbudowane w podzespoły i system, aby najskuteczniej spełniać potrzeby biznesowe i związane z eksploatacją budynku.

Firma Trane oferuje również rozwiązania do monitorowania, dzięki którym klienci mogą przez lata utrzymywać osiągnięty poziom wydajności zmodernizowanego systemu chłodzenia.

Trane Boost