Oczekuje się wpływu pandemii Covid-19 na świadomość dotyczącą jakości powietrza w biurach i innych budynkach co będzie napędzało wzrost na rynku szeregu technologii zaprojektowanych do zarządzania jakością powietrza

Badania rynku wykazały, że jakość powietrza w pomieszczeniach (IAQ) i stosowanie skutecznych technologii do zarządzania tym, czym oddychają pasażerowie, zostały w dużej mierze zaniedbane w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Organ branżowy BSRIA poinformował, że jego niedawna analiza rynku technologii IAQ w Ameryce Północnej i Europie wykazała brak integracji takich technologii w planach dotyczących środowiska wewnętrznego. Stwarza to wyzwania przy próbach zapewnienia bezpiecznego środowiska sprzyjającego pracy, mimo że od pewnego czasu znane są korzyści zdrowotne wynikające ze skutecznego IAQ.

„Dlatego rynek jest w powijakach, a wiele nowych rozwiązań i produktów jest sprzedawanych jako rozwiązania IAQ” - twierdzi BSRIA.

BSRIA zauważyła, że ​​plany powrotu do miejsc pracy, gdy świat chce odzyskać siły po skutkach trwającej pandemii Covid-19, wymagałyby dostosowania sposobu zarządzania IAQ, aby zapewnić bezpieczne środowisko dla personelu i mieszkańców.

Więcej: https://www.hvnplus.co.uk/news/american-and-european-iaq-technology-markets-in-their-infancy-study-finds-12-07-2021/