Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o ratyfikacji Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r. została przekazana 13 listopada br. do Prezydenta RP.

Marszałek Sejmu – po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 2 października 2018 r. projekt ustawy do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych do pierwszego czytania. Komisje, po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2018 r., wnioskowały, by uchwalić projekt ustawy bez poprawek. Projekt trafił ponownie do Sejmu (II i III czytanie - 8 i 9 listopada 2018), a ten uchwalił ustawę bez poprawek i przekazał do podpisu Przydentowi RP.

Przypominamy, że każde państwo członkowskie prowadzi wewnętrzną procedurę ratyfikacyjną, gdyż niezbędne jest zatwierdzenie poprawki ze strony własnego parlamentu. Unia Europejska przyjęła poprawkę z Kigali27 września br.

Poprawkę Kigali do 14 listopada br. zatwierdziło 60 stron:

Australia - 27.10.2017
Austria - 27.09.2018
Barbados - 19.04.2018
Belgia - 4.06.2018
Benin - 19.03.2018
Bułgaria - 1.05.2018
Burkina Faso - 26.07.2018
Chile - 19.09.2017
Czechy - 27.09.2018
Ekwador - 22.01.2018
Estonia 27.09.2018
Finlandia - 14.11.2017
Francja - 29.03.2018
Gabon - 28.02.2018
Grecja - 05.10.2018
Grenada - 29.05.2018
Gwinea Bissau - 22.10,2018
Holandia - 8.02.2018
Irlandia - 12.03.2018
Kanada - 3.11.2017
Kiribati - 26.10.2018
Komory - 16.11.2017
Korea Północna - 21.09.2017
Kostaryka - 23.05.2018
Laos - 16.11.2017
Litwa - 24.07.2018
Luksemburg - 16.11.2017
Łotwa - 17.08.2018
Malawi - 21.11.2017
Malediwy - 13.11.2017
Mali - 31.03.2017
Meksyk - 25.09.2018
Mikronezja - 12.05.2017
Niemcy - 14.11.2017
Nigeria 29.08.2018
Niue - 24.04.2018
Norwegia - 6.09.2017
Palau - 29.08.2017
Panama - 28.09.2018
Paragwaj - 01.11.2018
Portugalia - 17.07.2018
Rwanda - 23.05.2017
Samoa - 23.03.2018
Senegal - 31.08.2018
Słowacja - 16.11.2017
Sri Lanka - 28.09.2018
Szwecja - 17.11.2017
Togo - 8.03.2018
Tonga - 17.09.2018
Trynidad i Tobago - 17.11.2017
Tuvalu - 21.09.2017
Uganda - 21.01.2018
Unia Europejska - 27.09.2018
Urugwaj - 12.09.2018
Vanuatu - 20.04.2018
Węgry - 14.09.2018
Wielka Brytania - 14.11.2017
Wybrzeże Kości Słoniowej - 29.11.2017
Wyspy Marshalla - 15.05.2017