Alliance i AHRI, dwa amerykańskie stowarzyszenia branżowe, niedawno przeprowadziły kompleksowe badania dotyczące ekonomicznego wpływu wycofywania HFC w Stanach Zjednoczonych na podstawie poprawki Kigali na mocy protokołu montrealskiego.

Analiza pokazuje, że poprawka Kigali ma pozytywny wpływ na rynek pracy w USA, wzmacnia eksport i osłabia atrakcyjność importu, czyli, że technologie "made in USA" nadal są światowym liderem.

Szczegóły badań dowodzą, że poprawka Kigali stworzy około 33 000 nowych miejsc pracy do roku 2027, zwiększy eksport o 5 mld USD rocznie i ograniczy importu o prawie 7 mld USD. Oczekuje się, że udział produktów amerykańskich na globalnym rynku wzrośnie z 7,2% do 9,0%. Firmy produkcyjne oparte na fluorowęglowodowrach zatrudniają 549 000 Amerykanów na łączną kwotę 39 miliardów dolarów rocznie. Pośrednio kolejne 494 000 miejsc pracy wygeneruje roczny dochód w wysokości 39 000 miliardów dolarów.

Raport z badań stwierdza także, że amerykańskie firmy produkujące lub wykorzystujące fluorowęglowodory, dostarczają ponad 205 miliardów euro rocznie do gospodarki i zatrudniają ponad 2,5 miliona ludzi, osiągając łączną produkcję ekonomiczną w wysokości 620 miliardów dolarów.

- Ratyfikacja poprawki Kigali jest dobra dla amerykańskich miejsc pracy, gospodarki i jest kluczowa dla wiodącej roli naszego kraju na całym świecie - powiedział John Hurst, przewodniczący Sojuszu i wiceprezes Lennox International. Dodał: - Ponad 30 krajów ratyfikowało tę poprawkę. 

Zarówno republikanie, jak i demokraci dostrzegają korzyści płynące z globalnych środków zawartych w poprawce Kigali i protokole montrealskim. Pięciu prezydentów obu partii poparło działania zapisane w protokole montrealskim od czasu prezydentury Ronalda Reagana w 1987 roku.

 

Źrodło: diekaelte.de