- Realizacja zobowiązań z Kigali będzie odgrywać istotną rolę w naszych globalnych wysiłkach na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi, a także innowacjach i tworzenia nowych możliwości gospodarczych w sektorze chłodnictwa i klimatyzacji. - powiedział Miguel Arias Cañete, unijny Komisarz ds. Działań na Rzecz Klimatu i Energii.

UE dołączyła w tym tygodniu do Austrii, Czech, Estonii i Meksyku, dzięki czemu łączna liczba krajów ratyfikujących poprawkę Kigali, wzrosła do 53. 18 z 28 państw członkowskich UE podpisało już poprawkę.

Co z Polską? 25 września br. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o ratyfikacji Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r.

(przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na sejm.gov.pl).

Poprawkę Kigali do 27 września br. zatwierdziły:

Australia - 27.10.2017
Austria - 27.09.2018
Barbados - 19.04.2018
Belgia - 4.06.2018
Benin - 19.03.2018
Bułgaria - 1.05.2018
Burkina Faso - 26.07.2018
Chile - 19.09.2017
Czechy - 27.09.2018
Ekwador - 22.01.2018
Estonia 27.09.2018
Finlandia - 14.11.2017
Francja - 29.03.2018
Gabon - 28.02.2018
Grenada - 29.05.2018
Holandia - 8.02.2018
Irlandia - 12.03.2018
Kanada - 3.11.2017
Komory - 16.11.2017
Korea Północna - 21.09.2017
Kostaryka - 23.05.2018
Laos - 16.11.2017
Litwa - 24.07.2018
Luksemburg - 16.11.2017
Łotwa - 17.08.2018
Malawi - 21.11.2017
Malediwy - 13.11.2017
Mali - 31.03.2017
Meksyk - 25.09.2018
Mikronezja - 12.05.2017
Niemcy - 14.11.2017
Nigeria 29.08.2018
Niue - 24.04.2018
Norwegia - 6.09.2017
Palau - 29.08.2017
Portugalia - 17.07.2018
Rwanda - 23.05.2017
Samoa - 23.03.2018
Senegal - 31.08.2018
Słowacja - 16.11.2017
Szwecja - 17.11.2017
Togo - 8.03.2018
Tonga - 17.09.2018
Trynidad i Tobago - 17.11.2017
Tuvalu - 21.09.2017
Uganda - 21.01.2018
Unia Europejska - 27.09.2018
Urugwaj - 12.09.2018
Vanuatu - 20.04.2018
Węgry - 14.09.2018
Wielka Brytania - 14.11.2017
Wybrzeże Kości Słoniowej - 29.11.2017
Wyspy Marshalla - 15.05.2017