Wszystkie 197 stron (w tym UE i jej państwa członkowskie) z realizują ostanowienia Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową od czasu jego uzgodnienia w 1987 roku. Piąta z kolei poprawka z Kigali do Protokołu wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. gdy ratyfikuje ją przynajmniej 20 państw lub regionalnych organizacji integracji gospodarczej będących stronami Protokołu Montrealskiego. Warunek ten został spełniony, ponieważ już w sumie 48 stron ratyfikowało poprawkę Kigali do Protokołu. 

Rada Unii Europejskiej 17 lipca 2017 r. zawarła w imieniu UE poprawkę z Kigali (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1541&from=IT). Każde państwo członkowskie prowadzi wewnętrzną procedurę ratyfikacyjną, gdyż niezbędne jest zatwierdzenie także ze strony własnego parlamentu.

Poprawkę obejmującą redukcję gazów HFC przyjęto na 28. spotkaniu stron w dniach 10–15 października 2016 roku w Kigali (Rwanda). Zgodnie z nią państwa rozwinięte mają jako pierwsze, bo już w roku 2019, zacząć wycofywać gazy HFC z obiegu. Wymogi wobec innych stron są elastyczniejsze. Większość państw rozwijających się ma zacząć redukować produkcję i zużycie tych gazów w roku 2029, a pozostałe – dopiero w 2032.

Węgry są 14 krajem członkowskim UE, który podpisał poprawkę Kigali.

Poprawkę Kigali do 25 września br. zatwierdziły:

Australia - 27.10.2017
Barbados - 19.04.2018
Belgia - 4.06.2018
Benin - 19.03.2018
Bułgaria - 1.05.2018
Burkina Faso - 26.07.2018
Chile - 19.09.2017
Ekwador - 22.01.2018
Finlandia - 14.11.2017
Francja - 29.03.2018
Gabon - 28.02.2018
Grenada - 29.05.2018
Holandia - 8.02.2018
Irlandia - 12.03.2018
Kanada - 3.11.2017
Komory - 16.11.2017
Korea Północna - 21.09.2017
Kostaryka - 23.05.2018
Laos - 16.11.2017
Litwa - 24.07.2018
Luksemburg - 16.11.2017
Łotwa - 17.08.2018
Malawi - 21.11.2017
Malediwy - 13.11.2017
Mali - 31.03.2017
Mikronezja - 12.05.2017
Niemcy - 14.11.2017
Nigeria 29.08.2018
Niue - 24.04.2018
Norwegia - 6.09.2017
Palau - 29.08.2017
Portugalia - 17.07.2018
Rwanda - 23.05.2017
Samoa - 23.03.2018
Senegal - 31.08.2018
Słowacja - 16.11.2017
Szwecja - 17.11.2017
Togo - 8.03.2018
Tonga - 17.09.2018
Trynidad i Tobago - 17.11.2017
Tuvalu - 21.09.2017
Uganda - 21.01.2018
Urugwaj - 12.09.2018
Vanuatu - 20.04.2018
Węgry - 14.09.2018
Wielka Brytania - 14.11.2017
Wybrzeże Kości Słoniowej - 29.11.2017
Wyspy Marshalla - 15.05.2017

>>więcej o poprawce Kigali