• Cool Coalition łączy działania w ramach poprawki Kigali do protokołu montrealskiego, porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju.
  • Oczekuje się, że liczba używanych klimatyzatorów wzrośnie z 1,2 mld obecnie do 4,5 mld do 2050 r., Przy czym emisje z sektora potencjalnie wzrosną o 90% do 2050 r. w porównaniu do poziomów z 2017 r., jeśli nie zostaną podjęte żadne działania.

Ponad 20 partnerów zaangażowało się w nową globalną inicjatywę, która ma na celu zainspirowanie i przyspieszenie działań na rzecz przejścia na czyste i wydajne chłodzenie, co może pomóc w walce ze zmianami klimatu, osiągnięciu zrównoważonego rozwoju i zaoszczędzeniu pieniędzy.

Inicjatywą zawiązano na pierwszej globalnej konferencji na temat synergii między agendą 2030 a porozumieniem paryskim, która odbyła się w Kopenhadze w Danii w dniach 1-3 kwietnia 2019 r. Cool Coalition łączy działania w ramach poprawki Kigali do protokołu montrealskiego, porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatycznych i celów zrównoważonego rozwoju oraz ma na celu przyspieszenie postępów przed szczytem klimatycznym ONZ w 2019 r.

Koalicja obejmuje ministrów z Chile, Rwandy i Danii, a także przedstawicieli sektora prywatnego, stowarzyszeń, ośrodków badawczych, środowiska akademickiego i instytucji międzyrządowych. Koalicja jest kierowana m.in. przez Program Środowiskowy ONZ (UNEP).

Mówiąc o inicjatywie, Rachel Kyte, dyrektor generalny SEforALL, podkreśliła potrzebę zapewnienia zrównoważonego chłodzenia przy prędkości i skali, aby zapewnić, że każdy ma „bezpieczną żywność, bezpieczne szczepionki i komfort w pracy”. Dodała, że ​​setkom milionów ludzi grozi ekstremalne oceplenie i muszą być oni chronieni w sposób, który nie zwiększa emisji.

Vincent Biruta, minister środowiska w Rwandzie, powiedział, że jego kraj pracuje nad wdrożeniem zestawu standardów i etykiet dla lodówek i klimatyzatorów, podkreślając, że przystępne cenowo i czyste chłodzenie ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego w Afryce.

Zgodnie z komunikatem prasowym UNEP liczba używanych klimatyzatorów ma wzrosnąć z 1,2 mld obecnie do 4,5 mld do 2050 r., przy czym emisje z sektora potencjalnie wzrosną o 90% do 2050 r. W stosunku do poziomów z 2017 r., jeśli nie zostaną podjęte żadne działania. Z dniem 1 stycznia 2019 r. wg zapisów Poprawki Kigali do Protokołu montrealskiego zaczęto wycofywać wodorofluorowęglowodory (HFC), które są wykorzystywane w technologiach chłodzenia i pod względem ich globalnego ocieplenia (GWP) mogą być 10 000 razy silniejsze niż dwutlenek węgla (CO2 ). Oczekuje się, że poprawka pozwoli uniknąć ocieplenia się o 0,4°C w przypadku HFC. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) stopniowe zmniejszanie HFC i poprawa efektywności energetycznej mogą podwoić korzyści dla klimatu, a jednocześnie zaoszczędzić do 2,9 bln USD na całym świecie do 2050 r., zużywając mniej energii elektrycznej.

Inni partnerzy Cool Coalition to między innymi: Bazylejska Agencja ds. Zrównoważonej Energii, Miasta C40, Fundacja Energetyczna Chiny, Agencja Śledcza ds. Środowiska (EIA),  Międzynarodowy Związek Energii Słonecznej (ISA), Rada Obrony Zasobów Naturalnych (NRDC), REN21, Rocky Mountain Institute i The Energy and Resources Institute (TERI).

>Komunikat prasowy UNEP<