Z nicjatywy Ekozefir i przy współpracy z władzami uczelni, na Politechnice Krakowskiej i Politechnice Łódzkiej powstały stanowiska pomiarowo-badawcze, na którym studenci mogą przeprowadzać doświadczenia oraz ćwiczenia z zakresu instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Podstawą stanowiska jest centrala EkoZefir RK 700 UPE, która została wyposażona w dodatkowe, wymienialne podzespoły. Dzięki temu studenci mają szansę poznać najnowsze technologie w dziedzinie wentylacji.

Dostępne urządzenia i podzespoły RK 700 UPE:

1.  Regulacja oporów instalacji / Ekozefir
2.  Czujnik wilgotnosci i temperatury / Produal
3.  Czujnik przepływu powietrza / Produal
4.  Miernik mocy elektrycznej
5.  Wymienne kasety filtracyjne / Ekozefir
6.  Siłownik / Belimo
7.  Wymienny wkład odzysku ciepła / Heatex
8a/8b.  Wymienne płyty wentylatorowe, wywiew/nawiew / ebmpapst

Planowane jest wprowadzenie stanowisk na kolejnych uczelniach technicznych. Kontakt w sprawie współpracy: dlanauki@ekozefir.pl, tel. 52 321 24 53.

>>dowiedz się więcej

Portal HVACR.pl jest patronem medialnym przedsięwzięcia.

 

Źródło, foto: Ekoklimax