RadiCalWięcej wentylatorów RadiCal®
Typoszereg niskociśnieniowych wentylatorów promieniowych RadiCal® z technologią EC został rozszerzony – obejmuje wymiary od 133 do 630. Wentylatory o wymiarach od 190 do 250 mogą zastąpić istniejące w instalacjach rozwiązania na prąd stały w prosty sposób, ponieważ mają identyczne rozmiary. Wentylator o wymiarze 250 dostępny jest w wykonaniu ze zwiększoną mocą. Od wymiaru 280 urządzenia mogą sterowane protokołem MODBUS, zaś zakres napięcia sterowania to 0-10V.
Wirnik wykonany jest z kompozytu, co przekłada się na wytrzymałość, odporność na działanie czynników zewnętrznych oraz optymalny przepływ. Brak turbulencji w kanale znacznie ogranicza emisję hałasu i poprawia sprawność wentylatora. Sprawność jest wyraźnie wyższa niż minimalna wymagana przez dyrektywę 327/2011 od 2015 roku, dla nowych wentylatorów na silniki o mocy większej niż 125 W.
RadiCal® mogą być stosowane nie tylko w tradycyjnych urządzeniach do wentylacji i klimatyzacji, ale też w pompach ciepła, rekuperatorach domowych, sufitach nawiewnych dla pomieszczeń czystych oraz w wentylatorach dachowych.

RadiPacWentylatory odśrodkowe RadiPac
RadiPac to nowa seria wentylatorów odśrodkowych w obudowie prostokątnej (od wymiaru 400). Takie rozwiązanie poprawia bezpieczeństwo transportu, ogranicza ilość odpadów opakowaniowych, pozwala na instalację z pionowym lub poziomym położeniem wału silnika oraz umożliwia wyizolowanie akustyczne wentylatora przez zastosowanie gumowych tłumików drgań.
Wirniki aluminiowe z siedmioma łopatkami wygiętymi do tyłu umożliwiają bezusterkową pracę nawet przy dużych prędkościach obwodowych. Ukośne krawędzie spływu łopatek poprawiają aerodynamikę i płynność pracy. Typoszereg obejmuje wymiary od 250 do 1250, wielkość przepływu sięga 25,000 m³/h, moce wentylatorów wynoszą od 0,5 do 12kW. Wszystkie urządzenia mogą sterowane protokołem MODBUS, zaś zakres napięcia sterowania to 0-10V.
. Instalacja urządzeń jest bardzo prosta, dzięki łatwo dostępnym podłączeniom. Jest to urządzenie typu „plug and play” - przy rozruchu nie trzeba go dodatkowo programować. Sprawność urządzeń jest wyraźnie lepsza niż minimalna wymagana od 2015 roku przez dyrektywę 327/2011. Sprawność silników GreenTech EC jest wyraźnie wyższa niż wymagana dla klasy IE4.

iNR 77Spalanie w kotłach kondensacyjnych
iNR 77 to przyszłościowa technologia przeznaczona dla kondensacyjnych kotłów gazowych, zapewniająca elektroniczne sterowanie procesem spalania. Jest to w pełni zintegrowane, kompaktowe urządzenie złożone z odśrodkowej dmuchawy EC, mieszacza, sterowania palnikiem i nowego, modularnego zaworu gazowego F10. Połączenie dmuchawy i systemu sterowania jest w technice kondensacyjnej rozwiązaniem unikatowym. Szeroki zakres modulacji (1:10) pozwala na zastosowanie rozwiązania w urządzeniach przeznaczonych dla budynków niskoenergetycznych.

Opracowanie: Redakcja na podst. materiałów ebm papst