Wykonane z czarnego kompozytu kratki FlowGrid łatwo montuje się na wlocie powietrza w wentylatorach osiowych i odśrodkowych, stosowanych w skraplaczach, klimatyzatorach, centralnych urządzeniach klimatyzacyjnych, oczyszczaczach powietrza i pompach ciepła.

FlowGrid ebm papst

FlowGrid. Fot. ebm-papst

Zadaniem kratki jest rozproszenie i uspokojenie wirów, które powstają przy turbulentnym przepływie powietrza, zaś w kontakcie z łopatkami wentylatora powodują hałas.

Przepływ przez skraplacz. Fot. ebm-papst

Turbulentny przepływ powietrza. Fot. ebm-papst

Jak wykazują badania laboratoryjne, FlowGrid szczególnie sprawdza się przy redukcji dźwięków o niskiej częstotliwości. Przykładowo, zastosowanie kratki w skraplaczu z wentylatorem osiowym umożliwia redukcję:
• poziomu dźwięku o 3,9 dB(A);
• częstotliwości dźwięku (na łopatce) o 16 dB.
Dzięki temu łatwiej spełnić standardy akustyczne, przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na izolację i ochronę przeciwdźwiękową. Zastosowanie kratki nie wpływa na pobór mocy i wydajność testowanych urządzeń.

Pierwsze modele będą dostępne wiosną 2014 roku.