Redakcja miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja ma przyjemność zaprosić specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych oraz pracowników pionów technicznych na XX edycję Konferencji z cyklu:Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce – Nowe trendy rozwoju,
która odbędzie się 7 grudnia 2022 roku w Warszawie w hotelu O3.

Tegorocznym tematem przewodnim będzie:

Wydajność i efektywność energetyczna układów HVACR
- możliwości modernizacji układów i optymalizacji kosztów eksploatacjiRynek HVACR cały czas ewoluuje w związku z licznymi wyzwaniami legislacyjnymi, gospodarczymi, a także politycznymi. Jeszcze nie tak dawno trwały dyskusje na temat zielonej transformacji w UE w zakresie ogrzewania, ciepłownictwa oraz pozyskiwania energii, a plany wdrażania jej kolejnych etapów rozpisywano na dwie dekady. Jednak postcovidowa sytuacja gospodarcza oraz wojna w Ukrainie i związane z nią decyzje polityczno-gospodarcze sprawiły, że rewolucja rozpoczęła się już dziś.

Nowe wyzwania ekologiczne, drożejące nośniki energetyczne, a także wymagania związane z poprawą efektywności energetycznej systemów HVACR wymagają nowych technologii i rozwiązań chłodniczych i klimatyzacyjnych. I właśnie o tych wszystkich zmianach technologicznych, nowych rozwiązaniach i produktach, ale także o sytuacji bieżącej oraz planowanych kolejnych zmianach prawnych, mających wpływ na działalność branży, będziemy chcieli porozmawiać z Państwem podczas konferencji organizowanej przez naszą redakcję.
Nasi eksperci oraz przedstawiciele firm przybliżą Państwu najnowsze informacje związane z wymaganiami prawnymi w zakresie instalacji HVACR, przedstawią trendy technologiczne oraz praktyczne rozwiązania w zakresie budowy i modernizacji układów chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Zagadnienia przedstawione zostaną w trzech panelach tematycznych.


Poniżej prezentujemy ramowy program Konferencji.
Tematyka jest na bieżąco uzupełniana o nowe prelekcje przygotowane przez specjalistów oraz firmy branżowe.

PANEL I. OTOCZENIE LEGISLACYJNE
Stanowisko polskie dotyczące zmian przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie F-gazów – prace na forum w UE.
dr inż. Agnieszka TOMASZEWSKA – krajowy ekspert i specjalista w zakresie przepisów krajowych i UE dotyczących F-gazów, Naczelnik Wydziału Instrumentów Zarządzania i Ochrony Warstwy Ozonowej, Pełnomocnik ds. Zarządzania Środowiskowego w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Departament Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Sytuacja i wyzwania przed jakimi stoją firmy z branży HVACR - trendy biznesowe, wyzwania i obowiązki legislacyjne.
Robert GREJCZ – Prezes Zarządu Krajowego Forum Chłodnictwa. Dyrektor ds. Sprzedaży na Europę Północno-Wschodnią w Emerson Climate Technologies

Kontrole inspekcji WIOŚ. Kalendarz Instalatora w zakresie przepisów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.
Krzysztof PIETRZAK – Meritum Competence

CRO z punktu widzenie operatora – codzienna praca, rozbudowa, modernizacja układów chłodzenia/klimatyzacji, raportowanie emisji czynnika do atmosfery, oczekiwania wobec ekip serwisowych.
Kamil ZACHARIASZ – Kierownik do spraw chłodnictwa i klimatyzacji oraz Administrator Konta Operatora CRO w sieciach handlowych

Nowe możliwości gospodarowania F-gazami w obiegu zamkniętym.
Krzysztof GRZEGORCZYK – Prezes PROZON Fundacja Ochrony Klimatu

TLM2000 – Typowe lata meteorologiczne dla Polski wyznaczone na podstawie danych meteorologicznych i klimatycznych z lat 2001-2020. Wpływ na analizy energetyczne, dobór i wielkość urządzeń/systemów HVACR oraz możliwości optymalizacji pracy
Piotr NAROWSKI - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska


PANEL II: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI
Termodynamika a efektywność energetyczna – granica między marketingiem a faktyczną możliwością poprawy efektywności instalacji HVACR.
Maurycy SZWAJKAJZER – SZE. Sp. z o.o

Poprawa efektywności energetycznej układów chłodniczych na przykładzie wentylatorów energooszczędnych firmy Weiguang oraz rozwiązań w zakresie sprężarek śrubowych SRMTec
Jacek KRYSTECKI - BLUERef

Akumulatory Chłodu ICE ON, czyli jak zredukować koszty energii w systemach chłodniczych?
Grzegorz ONYSZCZUK – Business Development Manager, Mar-Bud Sp. z o.o. Budownictwo Sp. k.

Dzisiejsze możliwości zaprojektowania energooszczędnych i efektywnych instalacji HVAC w budynkach biurowych - optymalizacja kosztów eksploatacji a jakość powietrza.
Piotr DRABECKI – Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MADRA

Optymalizacja pracy układów VRF FUJITSU - aplikacje pozwalające na zaoszczędzenie energii
Dariusz PAŁCZYŃSKI – Inżynier Produktu, Klima-Therm / FUJITSU

Ewolucja systemów VRF – nowy system Midea V8
Małgorzata KUREK – Kierownik Działu Produktu Zymetric Sp. z o.o./Midea

Modernizacja układów wyparnych versus optymalizacja kosztów.
Jerzy KOT – SPX Regional Sales Manager Central & Eastern Europe

Ograniczenie kosztów klimatyzacji budynku w okresie letnim – Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO PRO2 z wymiennikiem obrotowym sorpcyjnym-entalpicznym.
Adrian ZAGULSKI – Kierownik Produktu Komfovent, Ventia

Nowa generacja urządzeń wentylacyjnych jako systemowe rozwiązanie wentylacji z odzyskiem ciepła dla budynków mieszkalnych z funkcją centralnego oczyszczania powietrza i nawilżania.
Witold SKRZYPULEC - Thessla Green Sp. z o. o.

Możliwości, trendy i aspekty techniczne zastosowania pomp ciepła na bazie powietrza A/W średniej i dużej mocy na potrzeby procesów technologicznych w przemyśle (chłodzenie/grzanie)
Andrzej GRZEBIELEC - Politechnika Warszawska, ITC

PANEL III: BŁĘDY INSTALACYJNE A EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Jak skutecznie zarządzać pompą ciepła w swoim domu
Rafał CZYŻ – Manager produktu ds. Pomp Ciepła, Klima-Therm / KAISAI

Aspekty montażu i procedura sprawdzenia oraz uruchomienia pompy ciepła
Artur KARCZMARCZYK – Ekspert OZE

Eliminacja błędów projektowych i instalacyjnych drogą do poprawy efektywności systemu chłodzenia/klimatyzacji
Bartosz NOWACKI – ReBaNo